Nhận định về web Dân làm báo, Quan làm báo, và hội nghị TW4 - Việt Thường

LTS- Chương Trình KyNguyen2000 phỏng vấn Nhà Báo Việt Thường ngày 07-10-2012 với sự điều hợp và trực tiếp truyền thanh trên Paltalk qua diễn đàn hội luận của Chính Khí Việt và thân hữu. Buổi hội luận với Nhà Báo Việt Thường dài trên 3 giờ, với nhiều đề tài khác nhau. Do đó chúng tôi chia ra làm 11 đoạn cho từng đề tài một. (điều chỉnh: Cuộc Nổi Dậy Trại Tù Z30D (chuyên iên âm thanh  ghi sai lầm trại tù Z30D thành trại tù Ba Sao ) 
-Việt Thường-2012-10-07- P1/11
Đại Hội Đảng CSVN Tranh Quyền, Nguyễn Tấn Dũng,
http://youtu.be/VNyFhP55MRk
-Việt Thường-2012-10-07- P2/11 
Ai là Dân/Quan làm Báo, Mục đích NQ36 , cái bẫy đấu tranh cuội
-Việt Thường-2012-10-07- P3/11
Dân làm Báo-Tướng VIỆT GIAN Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Thanh Giang
-Việt Thường-2012-10-07- P4/11Tướng VG Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Tấn Dũng ôm hàng chục tỷ đô, Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, Tàu đỏ Trâm Bê 
-Việt Thường-2012-10-07- P5/11Con Bài Rữa Tội Nguyễn Chí Thiện
-Việt Thường-2012-10-07- P6/11
Âm Mưu Đập Sông Tranh2, hàng nghìn đập VN giết dân
-Việt Thường-2012-10-07- P7/11
Tin Paris SAI về hình Việt Thường, Phan Nhật Nam, Hứa Vạn Thọ, Hồ Công Tâm, Vũ Thư Hiên, Việt Tân cố tình bôi nhọ Việt Thường.
-Việt Thường-2012-10-07- P8/11
Việt Thường xin lỗi TT Diệm vì nhận xét SAI LẠC khi mới đến hải ngoại.
-Việt Thường-2012-10-07- P9/11
Nam Lộc -Trúc Hồ-Việt Dũng-Nguyễn Chí Thiện, Phan Nhật Nam
http://youtu.be/HG7yZ61yyRs
-Việt Thường-2012-10-07- P10-/11
Cuộc Nổi Dậy Trại Tù Z30D (chuyên iên âm thanh sai lầm ghi tù Z30D thành trại tù Ba Sao ) 
http://youtu.be/ALcIPQdUDMQ
-Việt Thường-2012-10-07- P11-Hết- Võ Văn Ái, Chùa Điều Ngự-GHPGVNTN-AQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét