Nhận định về hiện tình VGCS và vai trò của VNCH - NB Việt Thường

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009. Thân hữu trong nước của NB Việt Thường hỏi về các vấn đề (rất quan trọng): 
1. Tại sao lại nói ĐCS VN là đảng việt gian, tội đồ của dân tộc? 
2. Tình hình VNCH bị lũng đoạn, Nhân dân VN phải nhìn nhận thế nào đối với lực lượng mà NB Việt Thường đề cao, coi trọng là lực lượng chính yếu trong việc giải thể VGCS? 


Nguồn: http://vimeo.com/6908413

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét