Nhận định Thích Quảng Độ, Hoàng Sa Trường Sa và Công nhân Tàu vào việt nam


Phỏng vấn NB Việt Thường ngày 18-05-2009
Vấn đề Công nhân Tàu vào việt nam
Vấn đề biểu tình tại gia của Thích Quảng Độ
Vấn đề hoàng Sa và Trường Sa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét