Trừng trị bọn Công an: Điện thoại cho đại úy Minh đã đạp vào mặt người biểu tình

Chúng ta cần phải gia tăng mức độ và cường độ khủng bố lại bọn công an Việt gian Cộng sản, bọn chó săn bẩn thỉu chỉ biết "Vì đảng quên dân, vì thân quên nước" 

Xem: Làm Sao Khủng Bố Bọn Công An


Một người dân đã gọi điện thoại cho tên công an đại uý Minh, người đã đạp vào mặt người thanh niên biểu tình. Nhưng hắn vẫn không nhận tội và cãi bừa rằng cái video clip đó là người ác “ghép hình”…

“… nhất định rồi!- không thể “QUÊN HẮN ĐƯỢC”- Đaị Úy Minh-” …anh phải trả cái “ĐẠP” nầy với Chúng Tôi

Công an tên đại úy MINH

Địa chỉ: 102b, khu tập thể K9, Phường Bách khoa Hà Nội.

Điện thoại nhà riêng: 04 38694087

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét