Trả lại sự thật cho Lịch sử

 Trả lại sự thật cho Lịch sử

Trả lại sự thật lịch sử 1: 45 năm biến cố đau thương Huế - Mậu Thân 1968
SỰ CHUẨN BỊ CỦA CỘNG SẢN HÀ NỘI ĐỐI VỚI TRẬN ĐÁNH MẬU THÂN
Diễn giả: Cựu Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế, Thiếu Tá Liên Thành 

   

Trả lại sự thật lịch sử 2: 45 năm biến cố đau thương Huế - Mậu Thân 1968

Trả lại sự thật lịch sử 3: 45 năm biến cố đau thương Huế - Mậu Thân 1968

Trả lại sự thật lịch sử 4: 45 năm biến cố đau thương Huế - Mậu Thân 1968

Trả lại sự thật lịch sử 5: Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân

Trả lại sự thật lịch sử 6: Thích Trí Quang, người lãnh đạo vụ Biến động miền Trung 1966

Trả lại sự thật lịch sử 7: Cựu CHT CSQG TTHuế Th/Tá L. Thành chia sẻ về tài liệu Thích Đôn Hậu Tự Thuật

Chương trình đặc biệt với thiếu tá Liên Thành
- Những hoạt động của bọn sát nhân tại Huế - Mậu Thân năm 1968.
- Thích Trí Quang không chỉ là 1 tên CS đội lốp thầy chùa, mà hắn còn là một con quỷ, một tên loạn luân, sát nhân tàn bạo ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét