Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô (2)


Bài 2
Đến mãi năm 1998 thì GHPGVNTNAQ mới “đẻ” ra được cái tên “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam” (GĐPTVN) và đưa lên nhóm này lên sân khấu chính trị hải ngoại. Ðảng Việt Gian Cộng sản và GHPGVNTNAQ sẽ dùng “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam” như một tổ chức chính trị “có tí ti màu sắc “phật giáo”. Nhưng thời thế đã thay đổi quá nhanh vào những năm cuối thập niên 90’s, sau khi “chủ nghĩa bách chiến bách thắng Mác Lê Nin” ở Nga sụp đổ, ngay cả đảng Việt Gian Cộng sản cũng đã hết quyền hành để lừa bịp, thì làm sao bọn công an trọc đầu còn có thể chỉ huy được ai?!, và chúng không thể thi hành được bất cứ âm mưu, thủ đoạn chính trị “có tí ti màu sắc phật giáo” nào. Trong khi đó thì tên “công an trọc đầu” Trí Quang Phạm Văn Bồng và tập thể “công an” trong cái gọi là: “GHPGVNTNAQ” đã có tham vọng đặt một nền “tôn giáo công an trị” trên đất nước Việt Nam, mà chúng gọi đó là: “xây dựng một triều đại giống như nhà Lý ở thế kỷ 11”. (Bài trước người viết có nói đến và ngày nay thỉnh thoảng bạn đọc cũng thấy chúng đã nhắc đi nhắc lại trên các hệ thống diễn đàn điện tử này). Nhưng bọn “sư” công an Cộng sản này chúng đã tham lam, ngu dốt, thì làm sao chúng có thể biết “tu” là gì!, mà chúng đòi bắt chước các tăng sĩ nhà Lý?!.

Một số phật tử và cư sĩ trong giai đoạn 1963-1975 và cho đến ngày nay cũng không hiểu những thủ đoạn độc ác, nham hiểm, lưu manh của bè lũ cán bộ Việt Gian Cộng sản chúng đang ẩn núp dưới chiếc áo cà sa và tự xưng là: tăng ni “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang” và các giáo hội, các tổ chức phụ thuộc. Hi vọng rằng sau 1975 và ngày nay, mọi người phật tử, cư sĩ thuần thành đã sáng suốt và hiểu rằng: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang và các tổ chức phụ thuộc do cán bộ Cộng sản dựng lên và núp dưới chiêu bài Phật giáo để hoạt động Cộng sản, đoàn ngũ hóa người Việt trong mục đích đánh phá tổ quốc và dân tộc Việt Nam cũng như áp đặt độc tài tôn giáo, “tam bảo nô công an trị tân thời” lên đầu người dân Việt Nam thật thà, chân chất. Chúng không bao giờ thay đổi bản chất Cộng sản của chúng. Chúng trá hình dưới hình thức “Ðạo Phật” thánh thiện, với các danh xưng có vẻ hiền lành của Phật giáo. Chúng muốn biến toàn thể Phật tử hiền lành thành các Ðảng viên Cộng sản sắc máu của chúng, để tiếp tục khống chế người dân Việt dưới bàn tay sắt công an trị tân thời này!.
Quý đọc giả không nên để bọn công an Cộng sản đoàn ngũ hóa con em chúng ta dưới bất cứ một danh hiệu gì và hiền lành đến đâu. Gia nhập vào tổ chức “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam” cũng như các tổ chức “tôn giáo” khác, thì sẽ có ngày con cháu chúng ta cũng sẽ làm vật hy sinh, cuồng tín và đánh phá lại ngay Quốc Gia Dân Tộc của mình. Nhất là các bạn trẻ chúng ta không nên làm “thánh tử đạo”, cho những mục đích chính trị bá láp của đám “GHPGVNTN Cộng sản”. Dân tộc và chính quyền Việt Nam sau này đương nhiên không thể để cho bọn Việt Gian Cộng sản tồn tại dưới bất cứ hình thức nào, dưới bất kỳ danh xưng nào. Các đảng viên cộng sản nào hiện nay không tin thì cứ đợi một thời gian nửa xem sao cho biết!. Đầu thế kỷ 21 này thế giới đã và đang đổi thay, ngay cả các quốc gia cho là văn minh như Hoa Kỳ này cũng phải có những cuộc cách mạng âm thầm để đổi thay từ bên trong và thay đổi từ bên trên xuống. Cho nên mọi hoạt động về chính trị và tôn giáo trong nước Việt Nam sau này phải có sự minh bạch, rõ ràng. Không thể và không có sự mập mờ, úp úp, mở mở của bọn ma quỷ công an trọc đầu ẩn núp ở trong chùa, dấu kín trong lớp áo thầy tu, hay cà sa, hay trong bất cứ tổ chức với danh xưng “hiền lành” nào, cũng phải bị toàn dân Việt Nam tiêu diệt tận gốc.
Trong nước Việt Nam tự do và độc lập sau này người ta sẽ chú trọng và ngăn cấm mọi hình thức “đoàn ngũ hóa” để kiểm soát và điều khiển tư tưởng các thanh thiếu niên, thiếu nhi. Một điều quan trọng trong Hiến Pháp của một nước Việt Nam sau này là cấm ngặt mọi hình thức đoàn ngũ hóa trói buộc các công dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi cho các mục đích chính trị, đảng phái, giáo hội, và quan trọng là sự chia rẽ sự đoàn kết dân tộc. Ðoàn ngũ hóa người dân cũng có nghĩa là nô lệ hóa theo kiểu “Tam Bảo Nô tân thời” mà bài trước người viết đã có nói sơ qua (Vân Anh-“Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô” (2). Bởi vì họ xưng danh các tổ chức, giáo hội, đảng phái, thường như một phương tiện quyền lực khổng lồ để đè bẹp các cá nhân (Hoành Nô) nhỏ bé, và nếu Chính Quyền không bảo vệ người dân, thì ai sẽ là người đứng ra để bảo vệ họ trước những quyền lực khổng lồ kia ?!. Công dân Việt Nam các bạn phải hiểu rằng không nên nhẹ dạ gia nhập bất cứ các tổ chức tôn giáo, giáo hội, hội đoàn, đảng phái nào có tính cách bó buộc và “hoành nô” các bạn. Vì khi đã vào những tổ chức này thì các bạn không thể nào rút chân ra được nửa. Các đoàn viên, hội viên hay đảng viên sau khi gia nhập, các bạn sẽ bị mê hoặc đến cuồng tín, các bạn sẽ bị dụ dỗ, bị ép buộc phải làm những việc sai trái với ý muốn, trái với lương tâm, nguy hiểm cho bản thân, làm hại người khác và sẽ bị mang tội phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc. Và nhất là lý thuyết Cộng sản thì chúng chẳng có một gốc rễ gì trên mảnh đất Việt Nam cả, và chúng đã phá nước, phá nhà như mấy mươi năm qua mọi người đều nhìn thấy rất rõ!.
Mỗi công dân Việt Nam sau này từ bé đến lớn đều phải được hoàn toàn tự do trong một quốc gia độc lập, không bị trói buộc vào trong bất cứ một tổ chức hay hội đoàn nào có tính cách độc quyền, độc tài, chuyên chế và bịp bợm. Người Việt Nam không cho phép và không chấp nhận bất cứ ai “đoàn ngũ hóa” và “nô” lệ họ để thành những đàn bò dễ bảo hay thành những đám đông cuồng tín, để trở thành những lợi khí hầu phục vụ cho các mục đích chính trị đen tối, bẩn thỉu của những tên ma đầu, lưu manh, tham tiền, tham vật chất, tham dâm dục, tham quyền lực nhưng lại núp dưới những lớp áo thầy tu đạo đức hay núp dưới bóng các tôn giáo thánh thiện.

Tất cả mọi công dân Việt Nam, nhất là giới thanh niên, thanh nữ, thiếu niên, thiếu nhi, đều phải được tự do học hỏi, phát triển trong tinh thần đoàn kết và hòa hợp dân tộc. Xã hội phải thống quy dưới một hình thái xã hội có lý tưởng, có phương châm, có tổ chức và có quy tắc, nghĩa là phải có một kế hoạch dân chủ hay là một dân chủ xã hội hóa. Và quan trọng là “Dân Chủ” phải gồm các điều kiện toàn dân trực tiếp, tập trung và chân thực, thì Dân Chủ ấy mới có thể vững chắc được. Vậy Dân Chủ không có nghĩa là Rỗng Tuếch như chúng ta đã thấy từ trước đến nay!!!. Mọi kỳ thị và phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo, phân biệt địa phương (Bắc, Trung, Nam) đều phải được hoàn toàn xóa bỏ. Từ bậc trung học trở lên các học sinh, sinh viên đều phải học những bộ môn giáo dục thiết thực đến đời sống lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, nhân văn và quan trọng trong việc xây dựng nền tảng gia đình. Các bậc trung học trở lên, mỗi tuần đều phải có giờ học về triết học, lý thuyết các tôn giáo, đường lối tu tập khác nhau của mỗi tôn giáo lớn. Các môn khoa học siêu hình, khoa học tâm linh để phát triển cơ thể và trí tuệ hướng về để Phục Vụ Con Người, cho nên tự ngàn xưa văn hóa Việt là Văn Hóa Thờ Người. Phải Học, Hiểu và Biết cho rõ sự khác biệt giữa các tôn giáo thiêng liêng và các giáo hội, giáo quyền do những người phàm tục đặt ra các giáo điều, giáo luật. Phải phân biệt rõ ràng thế nào là tông giáo, thế nào là tông quyền. Thế nào là đạo làm người quân tử, thế nào là kẻ tiểu nhân. Thế nào là người Quốc Gia Chân Chính, biết yêu quê hương đất nước, yêu dân tộc!. Cũng như thế nào là bọn Việt Gian Cộng sản bán nước, gian xảo, gian ác, giảo quyệt, tàn ác, bịp bợm, lật lọng.

Từ sau ngày 30/4/1975 bọn (đảng) Việt Gian Cộng sản đã chuẩn bị, cũng như soạn thảo những kế hoạch rất tinh vi, để chúng thành lập một chế độ sắc máu khác là: dùng hẳn bọn “công an trọc đầu” để thay thế hệ thống “công an Cộng sản”. Nói một cách khác là chúng dùng lý luận na ná giống “phật giáo” thay thế lý thuyết Cộng sản, để “đoàn ngũ hóa” tư tưởng người dân Việt vốn câm thù Cộng sản đến tận xương tuỷ, nhất là người dân miền Bắc. Đây là một kế sách trường kỳ mà bọn (đảng) Việt Gian Cộng sản chúng đã tốn nhiều năm cũng như hàng nghìn chuyên viên về tôn giáo, hàng nhiều chục tỷ đô la để nghiên cứu và thực hiện cho bằng được kế sách này. Nói một cách đúng hơn là chúng dùng các nhân sự “công an trọc đầu” (“công an trọc đầu” chúng là những đảng viên trung kiên trong nghành công an của Việt Gian Cộng sản, nhưng chúng được đào tạo nhiều năm về phật học để cạo đầu giả sư) để thay thế đám “công an Cộng sản”[(“công an Cộng sản” là những thành phần công an thường, nghĩa là thành phần công an nhưng không được đào tạo thêm kiến thức về nghiệp vụ để len lỏi vào phật giáo). Chúng ta phải hiểu rõ ở điểm này để phân biệt đám “công an trọc đầu” và “công an Cộng sản” khác nhau ở điểm nào. Người viết nhớ lại trước đây dân miền Nam có lưu truyền câu nói: “Nhất Đĩ Nhì Sư” thì có lẽ cũng rất hợp để chỉ đến đám “công an trọc đầu” này chăng?!)]. Chúng muốn biến tư tưởng của Phật Giáo để thay thế lý thuyết Cộng sản và chúng dự tính rằng kế hoạch này sẽ cứu sống chế độ Việt Gian cũng như nhân sự Cộng sản. Vì chúng đoán trước rằng lý thuyết Cộng sản Marxist Leninist trước hay sau gì cũng phải bị vứt vào xọt rác, vì sự tiến hóa của xã hội con người và thế giới này sẽ không còn cái gọi là lý thuyết “quái thai, quái đản” Cộng sản nửa!.
Tư tưởng dẫn hành động!. Vì hiểu như vậy cho nên chúng làm như vậy để chúng có thể thoát nạn nếu trong tương lai Việt Nam có một cuộc Cách Mạng bạo lực dẫn đến lật đổ chế độ Việt Gian Cộng sản của chúng, thì bọn “công an trọc đầu” chúng vẫn còn tồn tại vì chiếc áo “cà sa” và một mớ lý thuyết Marxist Leninist trộn lẫn tôn giáo, thì đương nhiên chúng sẽ sống để tiếp tục lừa bịp và lường gạt với cái “đầu trọc” của chúng. Những nhân sự công an trọc đầu Cộng sản này sẽ tiếp tục hoạt động, chúng sẽ dùng tôn giáo như một lợi khí để đánh phá các Chính Quyền Quốc Gia như chúng đã từng làm trong thời Đệ Nhất (và Nhị) Cộng Hòa và cho đến khi chúng có thể cướp được chính quyền. Hoặc giả các chính quyền non trẻ vì yếu kém về mặt tư tưởng và có thể “điều đình” để chia quyền với chúng.
Và một tiên đoán của chúng nữa là thế giới Tây phương nhất là Âu Châu (Cộng sản) sẽ phải ủng hộ chúng và làm đối lập chính trị để ép người Quốc Gia phải nhượng bộ vì quyền lợi kinh tế, thương mại. Chúng ta thấy bọn Việt Gian Cộng sản luôn luôn bán rẻ quyền lợi của Quốc Gia để cho đảng (Cộng sản) của chúng được tồn tại với quyền hành. Như vậy trong trường hợp Tây phương ủng hộ cho bọn GHPGVNTN-AQ làm đối lập chính trị, thì chúng sẽ tách “giáo hội” của chúng ra và để cho một nhóm ủng hộ “dân chủ đa nguyên kiểu Cộng sản” trong “diễn biến hòa bình” ra mặt hoạt động. Như thế thì bọn Việt Gian Cộng sản cũng như bọn công an trọc đầu vẫn ở bên trong nắm quyền điều hành, nhưng chỉ có khác là chúng thay thế cái tên Việt Gian Cộng sản, sang “dân chủ đa nguyên Cộng sản” hay một cái tên khác cho bớt đi màu máu gian ác Việt Gian Cộng sản của chúng.
Trước đây và bây giờ thì thế giới này ai ai cũng biết là: GHPGVNTN-AQ vẫn trung kiên gắn bó với đảng Việt gian Cộng sản và là một tổ chức ngoại vi hàng đầu của đảng Việt Gian Cộng sản từ mấy chục năm qua. Vậy làm sao các chính phủ Tây phương (không cộng sản) nhất là Hoa Kỳ họ lại không biết!? Và các ác thế lực kể cả đám Mỹ Gian có muốn giúp bọn Việt Gian xóa bỏ cái tên Việt Gian, thì chúng nó làm sao có thể xóa được?. Các bài được viết ra từ nhiều năm qua cho đến nay cũng chính là bản án tử hình cho các tên “công an trọc đầu”, các đồng chí văn nô phản tỉnh giả vờ, các tên bồi bút cò mồi, các tên đối lập cuội giả vờ chống đảng, các tên chuyên làm tay sai cho bọn phản dân hại nước Việt Gian Cộng sản, thì tất nhiên chúng sẽ phải chết theo đảng Việt Gian của chúng, khi cuộc cách mạng bạo lực nổ ra trong thời gian không xa tới đây!.
Dân Tộc Việt Nam không thể khoan hồng các tên được nêu ra trên và dưới đây (dù cho chúng đã chết) chúng là thứ Việt Gian Cộng sản nguy hiểm, lưu manh, giảo quyệt, gian trá, độc ác và khốn nạn nhất. Các “đồng chí” Việt Gian Cộng sản phải bị toàn dân Việt Nam tiêu diệt không thể khác!. Ngày nay khi các “đồng chí” thấy cái chết sẽ đến nơi thì mới ăn năn hối hận có lẽ đã muộn!. Toàn dân Việt chúng tôi cần phải tiêu diệt bọn cầm đầu Việt Gian Cộng sản, bọn tư bản đỏ, bọn “sư công an trọc đầu” ở trong và ngoài nước. Nhưng quan trọng không kém là các tên “sư” “công an trọc đầu” ở hải ngoại nhất là các tên đang sống tại Hoa Kỳ, đang hoạt động đắc lực cho bọn Việt Gian Cộng sản như:
HT (Hòa Thượng) Thích Huyền Quang; HT Thích Quảng Độ; TT (Thượng Tọa) Thích Quảng Liên; Thích Thái Hòa; Thích Thiện Hạnh; Thích Thanh Tứ; Thích Chơn Thành; Thích Nguyên Đạt; Thích Nguyên Trí; Thích Hộ Giác; Thích Chánh Lạc; Thích Quảng Ba; HT Thanh Cát; HT Thích Mãn Giác (đã chết); HT Thích Giác Nhiên; HT Thích Đức Niệm (đã chết); Thích Trí Chơn, Thích Huyền Dung, HT Thích Chánh Lạc; HT Thích Chơn Thành; Thích Quãng Thanh; HT Thích Nguyên  Đạt; Thích Pháp Châu; HT Thích Hạnh Đạo; TT Thích Nhật Minh; TT Thích Phước Thuận; TT Thích Tín Nghĩa; TT Thích Minh Mẫn;Thích Pháp Châu; TT Thích Nguyên Siêu; HT Thích Thiện Hương; Thích Chơn Trí đổi pháp danh là Thích Nguyên Siêu; HT Thích Thuyền Ấn, TT Thích Minh Tuyên, Thích Minh Nguyên, HT Thiền sư Thích Nhất Hạnh, TT Thích Quãng Thanh; TT ThíchViên Lý, TT Thích Minh Dung; TT Thích Hạnh Tuấn; TT Thích Chơn Trí; TT Thích Giác Đẳng; TT Thích MinhTồn; TT Thích Giác Sĩ; Pháp Sư Thích Giác Đức; TT Thích Trí Lãng; TT Thích Vân Đàm; TT Thích Minh Hồi; TT Thích Thông Niệm; ĐĐ (Đại Đức) Thích Tâm Tường; TT Thích Minh Tuyên; TT Thích Minh Trí; HT Thích Đạo Quang; TT Thích Giác Sơn; TT Thích Vân Đàm; TT Thích Minh Nguyên; TT Thích Minh Tuyên ..v.v…
Các “sư nữ” thì có: Ni Sư Nữ Như Hòa; Ni Sư Nữ Ni Hoa Tâm; Ni Sư Như Ngọc; Ni Sư Như Nguyện; Ni cô Tịnh Nguyện;  cô Diệu Hạnh;  cô Diệu Cảnh;  cô Diệu Hằng;  cô Diệu Chơn;  cô Diệu Ninh;  cô  Diệu Ngộ; Ni sư  Diệu Từ; Ni sư  Diệu Hương; Ni cô Diệu Ngọc; Ni cô Diệu Tánh; Ni cô Quãng Tâm tức Ni cô Đàm Hương, Ni Cô Liên Nhẫn ..v.v…
Nếu đọc giả để mắt đến các tên “công an trọc đầu” từ những năm sau năm 1975 cho đến nay, đọc giả sẽ thấy các tên “công an trọc đầu” nhất là tên Thích Quảng Ðộ, Thích Trí Siêu, Thích Tuệ Sỹ của đảng bộ Vạn Hạnh được đề cao với hải ngoại là những người có học, có bằng cấp ở Hoa Kỳ, để gây uy tín “trí thức” cho GHPGVNTN-AQ. Ban tuyên huấn tôn giáo hải ngoại cũng không quên tạo ra cảnh tượng bịp bợm rằng: Trí Siêu và Tuệ Sỹ bị Cộng sản “xử tử hình” nhưng không có lý do và cũng không chết. Chúng hô hoán rằng bị “tù” (kiểu Đoàn Viết Hoạt) mấy chục năm nhưng không ai thấy chúng ở tù bao giờ. Để rồi cuối cùng vài năm trước đây hai tên này đã “đăng ký” lấy vợ và giả từ cuộc đời “tuyệt thực chống đảng”. Tóm lại chúng giả vờ chứ chúng không hề hoạt động gì gọi là chống Cộng để đến nỗi bị tử hình, hay bị tù như chúng đã từng bịp bợm nói láo trong nhiều năm qua.
4464604682
 VG Đoàn Viết Hoạt thăm Ba Lan năm 1999.  vợ VG Trần Thị Thức cùng tháp tùng. Hình chụp với tổng thống Ba Lan đương nhiệm Aleksander Kwaśniewski.
Cộng sản gian ngoan ở điểm chúng vẫn sống nhăn, vẫn làm việc, vẫn bóp méo lịch sử, vẫn bình an vô sự. Nhưng mồm thổi lửa của chúng thì hô hoán rằng chúng bị tử hình “oan”, bị xử án “oan” và bị xử tù “oan”, mà thật ra không có gì xảy ra cho các tên công an trọc đầu này cả!. Nhưng có điều khôi hài nhất là bọn nằm vùng và bọn cò mồi của bọn cán bộ Cộng sản trọc đầu cũng như có tóc ở hải ngoại, vẫn trơ tráo trắng trợn tung hô, tâng bốc và đề cao rằng đó là những nhà “tranh đấu” nhân quyền, những người “giám” dấn thân tranh đấu với Cộng sản!. Chúng tưởng như vậy là đã đánh lừa được người hải ngoại phải tôn vinh bọn ngu dốt nhưng tham lam này, và các chính khách người Mỹ (chứ không phải Mỹ Gian) phải đổi hướng chính sách, chính trị để o bế bọn Việt Gian Cộng sản. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy bộ máy tuyên truyền báo chí Cộng sản và tuyên vận Cộng sản ở hải ngoại loan truyền những chuyện bịa đặt này. Nhưng ở trong nước hoàn toàn yên lặng, người dân không ai nghe thấy những tên Quảng Ðộ, Huyền Quang, Võ Văn Ái, Ðoàn Viết Hoạt ..v.v.. và các “sư” là ai?. Chúng nghĩ rằng chúng gây “uy tín” và “tiếng tăm” với hải ngoại để tạo một cái “vốn chính trị”. Cái vốn chính trị này sẽ giúp GHPGVNTN-AQ an toàn, để xóa bỏ cái tên “công an quốc doanh” hay “công an trọc đầu” và sau này người Quốc Gia sẽ không thể hỏi tội làm tay sai cho Cộng sản của chúng.
Một điểm cần phải nói trong thời điểm này là các cuộc cách mạng đã bùng nổ từ Trung Đông đang lan sang Á Châu, chính trị toàn cầu đã thay đổi. Thì sớm muộn gì chế độ tàn bạo, tàn ác Việt Gian Cộng sản cũng phải sụp đổ không thể khác. Chúng hiểu như vậy nên chúng làm ra vẻ chúng không dính líu gì đến chế độ Việt Gian Cộng sản trong nước. Và thời điểm hiện nay ở hải ngoại này không ai thấy chúng nói năng một chút gì đến tội ác của bọn Việt Gian Cộng sản, mà chúng chỉ bịp ra chuyện “Trung quốc hăm dọa sẽ tấn công Việt Nam. Vậy chúng ta (?) phải chống Trung quốc”. {(Quý đọc giả xin tìm đọc lại bài viết của Vân Anh vào ngày Dec 10th, 2010 với tựa đề: “Bắc Kinh - Hà Nội chuẩn Bị Bịp … Mỹ!” (và thế giới), đã được đăng tải trên nhiều diễn đàn điện tử. Trong bài viết vào năm ngoái Vân Anh đã đoán trước ý đồ của Bắc Kinh và Hà Nội muốn gì!. Vậy ngay thời điểm này (tháng 6 năm 2011) Hà Nội la làng là “Bắc Kinh chiếm biển, chiếm đất Việt Nam” và Bắc Kinh “hăm dọa tấn công Việt Nam” chỉ là trò hề của Hà Nội muốn chạy tội bán nước và tự đánh bóng cho chúng mà thôi. Vì muốn tiêu diệt tập đoàn Sô Vanh Bắc Kinh, thì trước nhất toàn dân Việt phải quyết tâm tiêu diệt tập đoàn Việt Gian Cộng sản bán nước. Hoặc giả phải tiêu diệt cả hai tập đoàn Việt Gian và Sô Vanh này cùng một lúc, thì đất nước mới yên bình được)}. Chúng không hề đả động gì đến vấn đề bọn Việt Gian Cộng sản đã là tay sai bán nước, bán dân cho bọn Sô Vanh Bắc Kinh, chúng đã cai trị dân Việt quá bạo tàn trong hơn hơn 60 năm qua ở miền Bắc và 36 năm qua ở miền Nam. Và bọn Việt Gian Cộng sản đội lốt tôn giáo muốn đánh lừa quốc tế và làm cho mọi người Việt trong nước cũng như hải ngoại quên hẳn các hoạt động và thành tích Cộng sản của GHPGVNTN-AQ.

Giả thử ngay bây giờ Cộng sản bị tiêu diệt, thì bọn “công an trọc đầu Cộng sản Vạn Hạnh” này có thể thoát nạn để tiếp tục hoạt động gây uy tín và lãnh đạo GHPGVNTN-AQ. Chúng tin với thành tích bịp bợm “đã” bị Cộng sản “xử tử hình”, có “thành tích” “đốt người” rồi gọi là “tự thiêu”, có “thành tích” giết hàng chục nghìn người dân Huế vô tội vào những ngày tết Mậu Thân (1968). Bọn “sư công an” cũng còn nhiều “thành tích” “được” Cộng sản “bỏ tù” và lại có tiếng tăm với hải ngoại quốc tế, thì chính quyền mới sẽ không dám hỏi tội chúng. Nhưng chúng đã nhầm to. Nhân dân trong nước đã biết rõ ràng mặt thật của chúng, và sẽ thẳng tay xử tội bọn này chứ không phải người Việt hải ngoại. Vả lại khi thời thế thay đổi, thì chính sách Hoa Kỳ, cũng như các nước có  “bang giao với Hà Nội vì nhu cầu lợi nhuận”, họ cũng sẽ quay lưng bỏ rơi Hà Nội. Người Việt Nam nói chung lúc đó họ sẽ vùng lên tiêu diệt những gì dính líu đến bọn Việt Gian Cộng sản tay sai bán nước cho ngoại bang. Chúng chính là bọn nội thù của dân tộc Việt Nam vậy!.
{[Nhân đây Vân Anh cũng tin cho độc giả khắp nơi trên thế giới được rõ là: Trong tuần vào ngày 26 tháng 6, 2011. Thiếu Tá Liên Thành cựu chỉ huy Cảnh Sát Thừa Thiên - Huế đã tổ chức một buổi ra mắt cuốn sách: “Huế - Thảm Sát Mậu Thân - Tội Ác của Đảng Cộng sản Việt Nam”, quyển sách đưa ra sự thật nhầm tố cáo tội ác của tập đoàn Việt Gian Cộng sản và bọn công an trọc đầu đã can tội giết hàng chục nghìn người dân Huế vào (Tết) năm 1968. Buổi ra mắt sách được tổ chức tại thành phố Santa Ana, miền Nam California Hoa Kỳ. Quyển sách này là tang chứng hùng hồn nhất từ trước đến nay và cũng do chính tác giả (Liên Thành) là người liên hệ trực tiếp bắt và thẩm cung các tên Cộng sản nằm vùng đã nấp dưới cái tên cư sĩ hoặc màu áo “cà sa”.
Để tiện việc mua sách, quý bạn đọc cũng có thể liên lạc trực tiếp tác giả Liên thành ở số điện thoại và địa chỉ Email dưới đây:
Liên Thành
Điện Thoại: (626) 257-1057 .
Một điều cần nói ra đây nửa là tác giả Liên Thành và một số người Việt lẫn Mỹ cũng đang thành lập một “Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam” ra tòa án Quốc Tế. Nhưng trước nhất là cần sự giúp đỡ của các cộng đồng người Việt tại Mỹ để truy tố các tên công an mặc áo thầy tu (hay cư sĩ) ra các tòa án tại Hoa Kỳ này. Ủy ban này cũng đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản trên khắp thế giới, trong các công việc lớn hơn sau này!.]}
Từ năm 1945 cho đến nay bọn Việt Gian Cộng sản đã dùng hệ thống công an sắc máu và tàn bạo để cai trị người dân Việt, chúng biến cả nước Việt Nam trở thành một cái nhà tù khổng lồ. Những người dân bình thường hay phật tử thì bị “tù” trong các tổ chức trá hình phật giáo của chúng, các tổ chức này đều thuộc về Mặt Trận Tổ Quốc điều hành, chỉ đạo, hay là các tổ chức ngoại vi của Cộng sản. Chẳng hạn như: “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang”, “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam”; “Tăng Ðoàn Bảo Vệ Chánh Pháp”, “Liên Hiệp Phụ Nữ”, “Việt Kiều Yêu Nước” ..v.v... Các tổ chức nhằm để “đoàn ngũ hóa” con người đều trực thuộc đảng Việt Gian Cộng sản. Các tổ chức như: “Thiếu Nhi Khăn Quàng Ðỏ”, “Thanh Niên Xung Phong”, “Hội Văn Nghệ” (rất nhiều văn nghệ sĩ tị nạn Cộng sản và vài trung tâm sản suất dĩa nhạc & DVD ở hải ngoại nay đã làm việc cho bọn Việt Gian Cộng sản trong nước cũng vì tiền!); “Hội Nhà Văn”; “Tổng Công Ðoàn Lao Ðộng”, “Hiệp Hội Báo Chí”, và rất nhiều các tổ chức phụ thuộc hay ngoại vi nhỏ hơn đều có ý đồ khép chặt người dân Việt Nam trong mọi thành phần, mọi lứa tuổi đều phải nằm trong các loại “tổ chức” do các cán bộ Việt Gian Cộng sản cầm đầu, chỉ huy, điều khiển.
Bọn công an trọc đầu chúng “điều nghiên” rất kỹ và xử dụng Đức Tin của tôn giáo để “kiểm soát và điều khiển tư tưởng” con người. Những kế sách này đã trở thành một môn khoa học tinh vi. Các cán bộ công an (trọc đầu) chỉ huy điều hành thay vì mặc đồng phục công an, thì nay các tên này chúng mặc áo “cà sa”. Chúng “hướng dẫn, dìu dắt”, hay nói cho đúng là chúng nhồi sọ các đoàn viên, đoàn sinh “phật tử”, và mồm của chúng lúc nào cũng nói những lời đạo đức giả. Những tên công an trọc đầu này chúng có tài mê hoặc mọi người khác nhất là các “đệ tử đồng đạo”; các đoàn sinh, đoàn viên “phật tử”, cho tới lúc chúng nói gì, ra lệnh gì, họ đều răm rắp nghe theo và không ai dám cưỡng lại, và cũng không thể bỏ trốn hay bỏ chạy. Nếu chỉ nhìn chúng một cách phiến diện với những danh từ, danh xưng có vẻ hiền lành “vô tội” như: “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam”, “Tăng Ðoàn Bảo vệ Chánh Pháp”, “Lực lượng cư sĩ bảo vệ Phật Giáo” ..v.v… khiến không một chính quyền nào có đủ lý do hành chính hay chính trị để cấm cản hay ngăn chặn các tổ chức “vô vị lợi” của chúng hoạt động.

Sở dĩ người viết phải trình bày rườm rà như trên để quý bạn đọc (trẻ) có thể tránh những cạm bẫy của bọn ma giáo công an trọc đầu, và nếu không thì rất nhiều người trẻ tuổi sống và lớn lên ở hải ngoại không có một chút gì kinh nghiệm về các tên công an trọc đầu. Quý bạn sẽ bị mắc vào các ổ lưới nhện đỏ của chúng. Các phụ huynh dễ tính (đa phần vì bận rộn với công việc làm ăn ở cái xứ vật chất, máy móc này) vô tình khuyến khích con em gia nhập các đoàn thể, tổ chức với danh xưng có vẻ hiền lành, vô hại như trên. Nhưng một khi đã mắc vào mạng lưới nhện đỏ và bị chúng “đoàn ngũ hóa” (là hình thức nô lệ tân thời), thì bản tính cá nhân cũng thay đổi rất nhanh. Các đảng viên, đoàn viên, hội viên, tín đồ, phật tử đều có thể mau chóng trở thành những kẻ cuồng tín, quá khích, say mê, bị mê hoặc và không còn suy nghĩ sáng suốt. Các bậc phụ huynh vì thờ ơ không chú ý, đã có thể để con em của mình cho bọn ma quỷ công an trọc đầu lợi dụng. Và khi quý vị biết ra thì có lẽ đã quá muộn. Các chính quyền của các quốc gia sở tại cũng nên ghi nhớ những tổ chức nêu trên để các lực lượng có cách đối phó, khi các vấn đề phức tạp “sẽ xảy ra” chính ngay trên đất nước của quý vị. Nhắc lại là “Sẽ Xảy Ra”.
Nếu nói đến các tổ chức, thì tổ chức gọi là: “Phật Tử” được thành lập rất nhiều. Ta có thể kể ra đây điển hình một số đơn vị “Gia Đình Phật Tử” (GĐPT) như: “GÐPT Long Hoa”, “GÐPT miền Thiện Minh”, “GÐPT miền Quảng Ðức”, “GÐPT Chánh Pháp”, GÐPT Chánh Tín, GÐPT Pháp Bảo, GÐPT Pháp Hoa, GÐPT Ấn Quang, GÐPT Vạn Hạnh ..v.v... Và nhiều nữa không kể hết ra trong một bài viết ngắn này được. Tư nhiều năm qua các đơn vị GÐPTVN đã trở thành một mạng lưới nhện giăng bủa khắp nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới để thu gom các thanh, thiếu niên, thiếu nhi phật tử, để giáo dục, nhồi sọ, tẩy não và huấn luyện chúng trở thành những “phật tử” có tinh thần hăng say, cuồng tín và sẵn sàng “tử” (chết) vì “giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất” (GHPGVNTN!). Nếu thống kê thì các đơn vị và đoàn viên GÐPTVN tại Việt Nam hiện nay là 2,560 đơn vị và 450,000 đoàn viên, 291,000 đoàn sinh. Tại Âu Châu 132 đơn vị, 10,570 đoàn viên và 1,890 đoàn sinh. Tại Canada 40 đơn vị, 1,650 đoàn viên và 1,700 đoàn sinh. Tại Úc Châu 60 đơn vị, 1,860 đoàn viên và 1,990 đoàn sinh. Tại Hoa Kỳ 580 đơn vị, 68,850 đoàn viên và 61,500 đoàn sinh. Tổng cộng có 3,372 đơn vị và 172,655 huynh trưởng GÐPT tại Việt Nam và trên thế giới (xin đọc giả nhớ cho là con số thống kê trên đây chưa hẳn đúng lắm, và có thể con số tăng thêm hay cũng có thể giảm đi bớt vì các nhu cầu hoạt động của các tổ chức này. Một điều mà không ai để ý đặt câu hỏi là: “do đâu mà các tổ GĐPTVN này đã phát triễn một cách quá nhanh như vậy). Đây cũng là một bằng chứng các đơn vị của tổ chức gọi là “Gia Đình Phật Tử Việt Nam” (GÐPTVN) thuộc GHPGVNTN vẫn được bọn Việt Gian Cộng sản hiện nay cho phép hoạt động công khai trong nước, trong Mặt Trận Tổ Quốc, trong vấn đề đào tạo thanh, thiếu niên phật tử trở thành một thứ cán bộ Cộng sản trá hình kiểu mới.
Nhân đây người viết cũng xin mở một dấu ngoặc để nói về “Gia Đình Phật Tử” (GĐPT). Từ trước đến nay các “cư sĩ công an” đã lầm lẫn khi khoe rằng: “vào năm 1935 ông Lê Đình Thám đã tổ chức và lập ra “gia đình phật tử”, cho đến năm 1969 thì ông Thám qua đời”. Thật ra thì Lê Ðình Thám là một cán bộ Cộng sản loại trung kiên, Thám từng là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Liên Khu 5 của Cộng sản Việt Minh. Từ năm 1945 Việt Gian Cộng sản đã tổ chức Gia Ðình Phật Tử được rập khuôn theo tổ chức hướng đạo. Hướng Đạo ngày xưa thì bao gồm luôn cả gia đình, anh chị em của các thanh, thiếu niên hướng đạo. Sau năm 1975 đảng Cộng sản tổ chức lại “giáo hội Phật Giáo Cứu Quốc” và “Gia Ðình Phật Tử - Việt Nam” (có thêm chữ Việt Nam). Nhìn vào thì người ta tưởng rằng: “Cộng sản cho tự do tín ngưỡng”. Nhưng không phải như vậy, Cộng sản chỉ dùng Phật giáo và Phật tử làm chiêu bài và thực chất của chúng thì các cán bộ công an giả làm tăng, ni để lãnh đạo “đoàn ngũ hóa”, và điều khiển lèo lái tinh thần, tư tưởng của các gia đình phật tử và thanh, thiếu niên Phật tử.
Nếu bạn đọc nào đã được đọc cuốn sách “Gia Đình Phật Tử Việt Nam” (GÐPTVN) (do Hà Nội ấn hành), thì các bạn sẽ thấy chúng công khai khoe ra mục đích chính của chúng là: “đoàn ngũ hóa” các gia đình và thanh thiếu niên phật tử để đưa họ vào những mục tiêu chính trị và đấu tranh đổ máu cho chúng”. Chúng bịa ra những gương tranh đấu, tự thiêu, thánh tử đạo với những tên như: Nhất Chi Mai, Quách thị Trang, Thích Tiêu Diểu, Thích Thanh Tuệ, Thích Nguyên Hương, ni cô Diệu Quang, Thích Thiện Mỹ, Thích Quang Hương ..v.v.. của thời trước năm 1975 mà chúng gọi là “tranh đấu”, chúng phá hoại, đánh phá chính quyền quốc gia từ 1963 đến 1975, để cho thanh, thiếu niên phật tử tiêm nhiễm và noi theo mong làm một thứ “anh hùng Cộng sản” hay các “công an thánh tử đạo”!. Cũng trong cuốn sách này, bọn “công an trọc đầu” và “cư sĩ công an” chúng công khai tôn vinh những khuôn mặt Cộng sản sắc máu như: (Thích) Tố Liên, Ðôn Hậu, Minh Châu, Nhất Hạnh, Trí Quang, Trí Thủ, Huyền Quang, Thiện Hoa, Tâm Giác, Trí Tịnh, Thiện Minh, Thiện Siêu ... Chúng gọi giai đoạn 1963-1975 (mà “GHPGVNTNAQ” đã nằm vùng đánh phá các chính quyền quốc gia miền Nam và đón Cộng sản vào chiếm miền Nam năm 1975), là: “Thời Kỳ Dấn Thân và Tái Ổn Ðịnh 1963-1975”. Chính Lê Ðình Thám đã khoe và đội “thầy” Thích Trí Quang Phạm Văn Bồng lên tận mây.
{[Bác sĩ Lê Ðình Thám có một người con trai tên là Lê Ðình Duyên làm dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Một người con trai khác tên là Lê Ðình Luân. Trước 1975, ông Lê Đình Luân là Đại tá Phòng Nhì (Quân Báo) trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30/4/1975, khi cộng sản vào chiếm Sài Gòn, ông Luân hiểu sự tàn bạo dã man của tập đoàn Việt Gian Cộng sản, ông Lê Đình Luân đã tự tử, nhưng ông được các binh sĩ dưới quyền của ông cứu sống. Sau đó như hàng triệu người; ông Luân bị Cộng sản bắt đi Tù Cải Tạo. Cũng trong năm này Lê Ðình Thám đã từ Bắc vào “tiếp thu” Viện Pasteur ở Sài Gòn. Đến năm 1977, biết con mình ở tù ông Thám đến trại tù cải tạo thăm con trai là ông Lê Đình Luân.
\
Khi biết có bố (Lê Đình Thám) đến thăm; thì ông Luân một người căm thù và kinh tởm Cộng sản, ông Luân đã ra gặp bố mình. Khi thấy mặt bố (Lê Ðình Thám), ông Luân quỳ xuống lạy ông Thám 3 lạy và nói với ông Lê Đình Thám rằng: “Tôi lạy ông 3 lạy để trả ân nghĩa tình Cha, Con và cũng 3 lạy này là để đoạn tuyệt với ông từ đây. Và từ nay trở đi, ân tình gián đoạn mỗi người một ngả, xem như tôi và ông không còn liên hệ gia đình gì nửa!”. Nói xong; ông Luân quay lưng đi vào trong trại. Nếu chịu nhận là cha con, thì một cán bộ Cộng sản cao cấp như Lê Ðình Thám có thể bảo lãnh cho ông Luân được về sớm. Nhưng Đại tá Luân đã không hèn, và không thèm cái thứ ân huệ Cộng sản đó, dù đó là bố đẻ ra ông Luân. Ðại tá Luân đã bị Cộng sản giam cầm khoảng 15 năm và đã qua Mỹ theo chương trình H.O. Từ khi sang Mỹ cho đến nay, không biết hiện nay ông Luân như thế nào!. (Nếu ông Lê Đình Luân còn sống thì người viết chân thành chúc ông Luân và gia quyến được bình an). Nhưng các con ông Luân đều thành danh. (Chuyện của Đại tá Lê Đình Luân sau này có một đám bịp dựng lại câu chuyện này và gán câu chuyện này cho anh cựu Đại úy “nhà văn quân đội” họ Phan. Nhưng tiếc thay anh “nhà văn quân đội” họ Phan tư cách đã hèn thì làm sao có đủ khí khái của một kẻ Sỉ, một Quân Nhân như ông Luân?!]}.
Đến mãi năm 1998 thì GHPGVNTNAQ mới “đẻ” ra được cái tên “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam” (GĐPTVN) và đưa lên nhóm này lên sân khấu chính trị hải ngoại. Ðảng Việt Gian Cộng sản và GHPGVNTNAQ sẽ dùng “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam” như một tổ chức chính trị “có tí ti màu sắc “phật giáo”. Nhưng thời thế đã thay đổi quá nhanh vào những năm cuối thập niên 90’s, sau khi “chủ nghĩa bách chiến bách thắng Mác Lê Nin” ở Nga sụp đổ, ngay cả đảng Việt Gian Cộng sản cũng đã hết quyền hành để lừa bịp, thì làm sao bọn công an trọc đầu còn có thể chỉ huy được ai?!, và chúng không thể thi hành được bất cứ âm mưu, thủ đoạn chính trị “có tí ti màu sắc phật giáo” nào. Trong khi đó thì tên “công an trọc đầu” Trí Quang Phạm Văn Bồng và tập thể “công an” trong cái gọi là: “GHPGVNTNAQ” đã có tham vọng đặt một nền “tôn giáo công an trị” trên đất nước Việt Nam, mà chúng gọi đó là: “xây dựng một triều đại giống như nhà Lý ở thế kỷ 11”. (Bài trước người viết có nói đến và ngày nay thỉnh thoảng bạn đọc cũng thấy chúng đã nhắc đi nhắc lại trên các hệ thống diễn đàn điện tử này). Nhưng bọn “sư” công an Cộng sản này chúng đã tham lam, ngu dốt, thì làm sao chúng có thể biết “tu” là gì!, mà chúng đòi bắt chước các tăng sĩ nhà Lý?!.

Một số phật tử và cư sĩ trong giai đoạn 1963-1975 và cho đến ngày nay cũng không hiểu những thủ đoạn độc ác, nham hiểm, lưu manh của bè lũ cán bộ Việt Gian Cộng sản chúng đang ẩn núp dưới chiếc áo cà sa và tự xưng là: tăng ni “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang” và các giáo hội, các tổ chức phụ thuộc. Hi vọng rằng sau 1975 và ngày nay, mọi người phật tử, cư sĩ thuần thành đã sáng suốt và hiểu rằng: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang và các tổ chức phụ thuộc do cán bộ Cộng sản dựng lên và núp dưới chiêu bài Phật giáo để hoạt động Cộng sản, đoàn ngũ hóa người Việt trong mục đích đánh phá tổ quốc và dân tộc Việt Nam cũng như áp đặt độc tài tôn giáo, “tam bảo nô công an trị tân thời” lên đầu người dân Việt Nam thật thà, chân chất. Chúng không bao giờ thay đổi bản chất Cộng sản của chúng. Chúng trá hình dưới hình thức “Ðạo Phật” thánh thiện, với các danh xưng có vẻ hiền lành của Phật giáo. Chúng muốn biến toàn thể Phật tử hiền lành thành các Ðảng viên Cộng sản sắc máu của chúng, để tiếp tục khống chế người dân Việt dưới bàn tay sắt công an trị tân thời này!.
Quý đọc giả không nên để bọn công an Cộng sản đoàn ngũ hóa con em chúng ta dưới bất cứ một danh hiệu gì và hiền lành đến đâu. Gia nhập vào tổ chức “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam” cũng như các tổ chức “tôn giáo” khác, thì sẽ có ngày con cháu chúng ta cũng sẽ làm vật hy sinh, cuồng tín và đánh phá lại ngay Quốc Gia Dân Tộc của mình. Nhất là các bạn trẻ chúng ta không nên làm “thánh tử đạo”, cho những mục đích chính trị bá láp của đám “GHPGVNTN Cộng sản”. Dân tộc và chính quyền Việt Nam sau này đương nhiên không thể để cho bọn Việt Gian Cộng sản tồn tại dưới bất cứ hình thức nào, dưới bất kỳ danh xưng nào. Các đảng viên cộng sản nào hiện nay không tin thì cứ đợi một thời gian nửa xem sao cho biết!. Đầu thế kỷ 21 này thế giới đã và đang đổi thay, ngay cả các quốc gia cho là văn minh như Hoa Kỳ này cũng phải có những cuộc cách mạng âm thầm để đổi thay từ bên trong và thay đổi từ bên trên xuống. Cho nên mọi hoạt động về chính trị và tôn giáo trong nước Việt Nam sau này phải có sự minh bạch, rõ ràng. Không thể và không có sự mập mờ, úp úp, mở mở của bọn ma quỷ công an trọc đầu ẩn núp ở trong chùa, dấu kín trong lớp áo thầy tu, hay cà sa, hay trong bất cứ tổ chức với danh xưng “hiền lành” nào, cũng phải bị toàn dân Việt Nam tiêu diệt tận gốc.
Trong nước Việt Nam tự do và độc lập sau này người ta sẽ chú trọng và ngăn cấm mọi hình thức “đoàn ngũ hóa” để kiểm soát và điều khiển tư tưởng các thanh thiếu niên, thiếu nhi. Một điều quan trọng trong Hiến Pháp của một nước Việt Nam sau này là cấm ngặt mọi hình thức đoàn ngũ hóa trói buộc các công dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi cho các mục đích chính trị, đảng phái, giáo hội, và quan trọng là sự chia rẽ sự đoàn kết dân tộc. Ðoàn ngũ hóa người dân cũng có nghĩa là nô lệ hóa theo kiểu “Tam Bảo Nô tân thời” mà bài trước người viết đã có nói sơ qua (Vân Anh-“Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô” (2). Bởi vì họ xưng danh các tổ chức, giáo hội, đảng phái, thường như một phương tiện quyền lực khổng lồ để đè bẹp các cá nhân (Hoành Nô) nhỏ bé, và nếu Chính Quyền không bảo vệ người dân, thì ai sẽ là người đứng ra để bảo vệ họ trước những quyền lực khổng lồ kia ?!. Công dân Việt Nam các bạn phải hiểu rằng không nên nhẹ dạ gia nhập bất cứ các tổ chức tôn giáo, giáo hội, hội đoàn, đảng phái nào có tính cách bó buộc và “hoành nô” các bạn. Vì khi đã vào những tổ chức này thì các bạn không thể nào rút chân ra được nửa. Các đoàn viên, hội viên hay đảng viên sau khi gia nhập, các bạn sẽ bị mê hoặc đến cuồng tín, các bạn sẽ bị dụ dỗ, bị ép buộc phải làm những việc sai trái với ý muốn, trái với lương tâm, nguy hiểm cho bản thân, làm hại người khác và sẽ bị mang tội phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc. Và nhất là lý thuyết Cộng sản thì chúng chẳng có một gốc rễ gì trên mảnh đất Việt Nam cả, và chúng đã phá nước, phá nhà như mấy mươi năm qua mọi người đều nhìn thấy rất rõ!.
Mỗi công dân Việt Nam sau này từ bé đến lớn đều phải được hoàn toàn tự do trong một quốc gia độc lập, không bị trói buộc vào trong bất cứ một tổ chức hay hội đoàn nào có tính cách độc quyền, độc tài, chuyên chế và bịp bợm. Người Việt Nam không cho phép và không chấp nhận bất cứ ai “đoàn ngũ hóa” và “nô” lệ họ để thành những đàn bò dễ bảo hay thành những đám đông cuồng tín, để trở thành những lợi khí hầu phục vụ cho các mục đích chính trị đen tối, bẩn thỉu của những tên ma đầu, lưu manh, tham tiền, tham vật chất, tham dâm dục, tham quyền lực nhưng lại núp dưới những lớp áo thầy tu đạo đức hay núp dưới bóng các tôn giáo thánh thiện.

Tất cả mọi công dân Việt Nam, nhất là giới thanh niên, thanh nữ, thiếu niên, thiếu nhi, đều phải được tự do học hỏi, phát triển trong tinh thần đoàn kết và hòa hợp dân tộc. Xã hội phải thống quy dưới một hình thái xã hội có lý tưởng, có phương châm, có tổ chức và có quy tắc, nghĩa là phải có một kế hoạch dân chủ hay là một dân chủ xã hội hóa. Và quan trọng là “Dân Chủ” phải gồm các điều kiện toàn dân trực tiếp, tập trung và chân thực, thì Dân Chủ ấy mới có thể vững chắc được. Vậy Dân Chủ không có nghĩa là Rỗng Tuếch như chúng ta đã thấy từ trước đến nay!!!. Mọi kỳ thị và phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo, phân biệt địa phương (Bắc, Trung, Nam) đều phải được hoàn toàn xóa bỏ. Từ bậc trung học trở lên các học sinh, sinh viên đều phải học những bộ môn giáo dục thiết thực đến đời sống lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, nhân văn và quan trọng trong việc xây dựng nền tảng gia đình. Các bậc trung học trở lên, mỗi tuần đều phải có giờ học về triết học, lý thuyết các tôn giáo, đường lối tu tập khác nhau của mỗi tôn giáo lớn. Các môn khoa học siêu hình, khoa học tâm linh để phát triển cơ thể và trí tuệ hướng về để Phục Vụ Con Người, cho nên tự ngàn xưa văn hóa Việt là Văn Hóa Thờ Người. Phải Học, Hiểu và Biết cho rõ sự khác biệt giữa các tôn giáo thiêng liêng và các giáo hội, giáo quyền do những người phàm tục đặt ra các giáo điều, giáo luật. Phải phân biệt rõ ràng thế nào là tông giáo, thế nào là tông quyền. Thế nào là đạo làm người quân tử, thế nào là kẻ tiểu nhân. Thế nào là người Quốc Gia Chân Chính, biết yêu quê hương đất nước, yêu dân tộc!. Cũng như thế nào là bọn Việt Gian Cộng sản bán nước, gian xảo, gian ác, giảo quyệt, tàn ác, bịp bợm, lật lọng.

Bài 3 
Ngày 22nd tháng 6; bài “Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô” (bài 1) được viết ra. Ngày 24th tháng 6; bài “Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô” (bài 2) được viết ra. Thì hôm qua thứ Hai ngày 27th tháng 6; bà Ngoại trưởng Hillary Clinton tại văn phòng chính của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cho công bố bản phúc trình về “tệ trạng buôn người năm 2011 trên thế giới”. Trong bản phúc trình này có thể nói rằng đây là lần đầu tiên trong hơn ba thập niên qua (hơn 30 năm qua hay là tính từ năm 1975 - 2011), người ta mới thấy một Ngoại trưởng Hoa Kỳ mạnh mẽ lên tiếng chỉ đích danh bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản là bọn Buôn Người. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng xác định rõ ràng rằng: “nhóm cầm quyền Việt Nam chưa hề điều tra một công ty “xuất khẩu lao động” nào về tình trạng buôn người, trong đó phần lớn là công ty quốc doanh hoặc hợp doanh với bọn cầm quyền Hà Nội nắm đa số cổ phần”.

Cũng trong bản phúc trình lần này bộ Ngoại Giao, Hoa Kỳ tiếp tục đặt bọn cầm quyền Hà Nội trong danh sách cần theo dõi, vì bọn cầm quyền hiện nay tại Việt Nam không chứng tỏ được quyết tâm phòng và chống nạn buôn người, nhất là buôn lao động, cũng như bán “Lao Nô” sang các nước khác, mà Vân Anh có nói rõ qua tựa đề của bài viết này Là: “Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô”. Và chúng còn buôn bán “nô lệ” qua nhiều hình thức khác mà người viết chưa tiện nêu ra đây. Vì chúng sẽ thay đổi cách thức “làm ăn”, thì sẽ rất khó cho các chính quyền sở tại hỏi tội chúng trong nay mai.

Toàn bộ bản phúc trình này cho thấy tập đoàn Cộng sản Việt Nam nói nhiều mà không thực hiện. Các nỗ lực “phòng và chống” buôn người có được công bố, nhưng thực chất chỉ là làm cho có lệ. Chẳng hạn, tháng 3 vừa qua (hay là từ đầu tháng 3 năm 2011) Hà Nội đã thông qua đạo luật “phòng chống buôn người”, nhưng “đạo luật” này không đề ra biện pháp trừng trị thủ phạm. Vì sao?!. Dễ hiểu! vì các thủ phạm buôn bán các “nô lệ, nô tì” hầu hết là các đảng viên cao cấp của đảng Việt Gian Cộng sản đang ngồi xổm trên luật, thì làm sao bọn cầm quyền bên dưới dám trừng trị chúng!. Và cuối cùng bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ kết luận: “nhà cầm quyền Hà Nội không cung cấp thông tin để chứng minh các báo cáo rằng; giới thẩm quyền đã truy tố và trừng trị những thủ phạm buôn bán lao động, lao nô trong nhiều năm qua. Do đó, Việt Nam phải bị đặt vào trong “Danh Sách Cần Theo Dõi” lần hai trong hai năm liền.”

Đi kèm với quyết định đưa Việt Nam vào trong danh sách “Cần Theo Dõi”, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra 12 điểm cảnh cáo cho bọn cầm quyền Việt Nam rằng:

1) - Bổ túc luật chống buôn người với luật, lệ và cơ chế cho phù hợp; để bảo đảm rằng luật hình sự ngăn cấm và trừng trị mọi hình thức buôn người!.

2) - Truy tố những kẻ liên can đến buôn bán người lao động, tuyển mộ người với mục đích lao động cưỡng bức, hoặc lường gạt trong việc tuyển người.

3) - Nhận diện các công nhân lao động (xuất cảnh lao động) đã bị cưỡng bức lao động và bảo đảm rằng họ được cung cấp các dịch vụ dành cho họ là các nạn nhân.

4) - Triển khai các thể thức với mục đích trên và huấn luyện cho các giới chức về các thể thức này, kể cả những chỉ dấu về lao động cưỡng bức chẳng hạn, như việc tịch thu sổ thông hành bởi chủ sử dụng lao động hay bởi môi giới.

5) - Tăng cường các nỗ lực để bảo vệ các công nhân xuất cảnh qua những giác thư thỏa thuận với các quốc gia tiếp nhận người, gồm các điều khoản bảo vệ người lao động Việt Nam.

6) - Truy tố hình sự và trừng trị các cơ quan tuyển người được nhà cầm quyền Hà Nội cấp giấy hoạt động, và những môi giới không có giấy phép hoạt động, nhưng đã can dự vào việc lường gạt hay đã thu các khoản phí một cách phi pháp để đưa người Việt Nam đi sang nước ngoài lao động.

7) - Thực hiện các biện pháp để bảo đảm rằng công nhân không bị (nhà cầm quyền Cộng sản) hăm doạ hay trừng trị vì họ đã phản đối điều kiện lao động hay rời bỏ nơi làm việc.

8) - Tăng khả năng cho các công nhân để qua luật pháp và đòi đền bù xứng đáng cho tình trạng bị (bọn Cộng sản) buôn sức lao động của họ.

9) - Tường trình về những nỗ lực lớn hơn trong việc hợp tác chặt chẽ với các chính quyền tiếp nhận người lao động, để điều tra và truy tố các vụ buôn người, đặc biệt là các vụ buôn bán người lao động.

10) - Cải thiện sự phối hợp liên ngành, liên quốc gia trong các nỗ lực chống nạn buôn người.

11) - Cải thiện việc thu thập dữ kiện và chia sẻ dữ kiện về truy tố tội buôn người, đặc biệt là trong các vụ truy tố liên quan đến vấn đề lao động; và

12) - Thực hiện cũng như hỗ trợ cho một chiến dịch nâng cao ý thức cho mọi người, mọi giới về nạn chống buôn người nhắm vào các khách mua vui trong việc mua bán hay làm nô lệ tình dục.

Bản báo cáo của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trên đây cũng đã được hệ thống đài TV Cable News Network (CNN) phát đi vào lúc 3:00 giờ chiều ngày 27 tháng 6 năm 2011.

Như vậy nhìn chung là: Hoa Kỳ đã quyết định và theo dõi “kế sách” buôn người của tập đoàn Việt Gian Cộng sản, cũng như bọn công an trọc đầu đã xử dụng “nô tì” trong các nơi chúng gọi là: “Viện”, “Chùa”. Theo một bản “báo cáo” của “sở điền địa” vùng Maryland cho biết như sau: [(“  ….. chỉ có vài cô “mặc áo lam” (ám chỉ các “cán bộ giả Ni”) từ khoảng tuổi 30 đến 35, đã tậu khoảng 600 (Sáu Trăm không phải Sáu Mươi) mẫu đất, để họ xây lên 3 cái “Bảo Tháp”; lập ra một cái “nghĩa địa” và xây lên một ngôi “chùa”. Và ngôi “chùa” này được mang tên là “chùa B ”)]. Tóm lại bọn công an trọc đầu này chúng biết một mà không biết hai, và cái “ngu” của chúng là chúng đã cướp tiền xương máu, mồ hôi của người dân Việt Nam trong nước rồi tẩu tán sang Hoa Kỳ (và các nước) để mua bất động sản (xây chùa, dựng tượng) ở nhiều quốc gia trên thế giới này. Chúng mở “chùa” cũng là một cơ sở buôn bán và chuyển ngân của chúng. Một số người đang làm việc cho thành phố nói trên có cho biết: “Chùa” này cũng là một cơ sở kinh doanh “nấu” “bán” và phân phối về các món “ăn chay”, các món “chay” ở đây đã  được nấu lên đến 200 món ăn khác nhau.

Quý đọc giả nên biết rằng các món “ăn chay” nấu rất cầu kỳ và vô cùng nghệ thuật và phải có tay nghề rất cao mới có thể nấu được các món “chay” này!. Ví dụ các món “chay” như: “bún bò Huế chay”; “sườn xào xả ớt chay”; “cá kho tộ chay”; “thịt heo quay chay”; “phở áp chảo chay”; “xá xíu chay”; “mì quảng tôm cua chay” ..v.v… và như trên có nói là khoảng 200 món “chay” như vậy; và tất cả phải nấu bằng đậu phụ (tàu hủ ky). Nhưng từ mùi vị, chất béo đều phải giống như các món ăn Mặn. Chỉ riêng tên gọi cho các món ăn “chay” ở trên thôi; chúng ta có thể thấy các tên “ni, sư” này là đám Công An 100% chúng chuyên ăn mặn, và chúng chỉ cạo đầu mặc vào chiếc áo Cà Sa để che mắt thiên hạ thế thôi!. Cái “khẩu nghiệp ăn” của chúng còn vọng tưởng quá nặng; thì làm sao chúng có thể “tu” hay “hành” cho được?!. Điểm quan trọng cần phải nêu ra đây nửa là, hệ thống các nhà “chùa” (của Vẹm Bắc Kinh và Hà Nội) còn vướn thêm một tội nửa: “thiết lập hệ thống (nấu và phân phối) buôn bán thực phẩm (Food Franchise) mà không phải qua sở kiểm soát lương thực, thực phẩm Hoa Kỳ”.

Câu hỏi nửa đặt ra là các “ni” trong tuổi “con nít” này; thì tiền ở đâu ra để cho vài cô “ni” có tiền mà tậu (mua) đến những 600 mẫu đất?!. Nếu chính quyền Maryland đòi xem giấy chứng nhận về tài sản trước kia ở đâu đến, thì các cô “ni” này sẽ trả lời ra sao?!. Theo luật hiện hành của Mỹ, thì tiền mặt và tài sản của bất cứ từ đâu. Nếu không thể chứng minh bằng giấy tờ, thì xem như số tài sản đó được làm ra từ nguồn lợi bất chính và trốn thuế, các khoản tiền này phải bị tịch thu và xung vào công quỷ của thành phố, của tiểu bang hoặc liên bang. Nếu là “tiền quyên góp” của “bá tánh”; thì các cô “ni” này có phải chứng minh bằng giấy tờ?. Nhưng hầu hết các chính quyền tiểu bang cũng như liên bang Mỹ, từ nhiều năm qua họ đã không đòi hỏi bất cứ loại giấy tờ gì liên quan đến bất động sản của các “nhà chùa” của Vẹm ở Mỹ này!. Tại sao? tại vì chưa đến lúc họ hỏi (tội) thế thôi. Để đến khi họ “hỏi” (tội) thì bọn công an trọc đầu này cũng khó mà “bưng” (bê) cả cái “chùa” để chạy đi nơi khác. Nhưng cho dù có “chạy”, thì các “Ni” của “chú ba” cũng thừa quyền lực để “triệu hồi” các tên “tăng không chấp hành nội quy” đúng mức. Và sau đó các tên này có thể bị trả về Hà Nội để trị tội đã bị “địch” hủ hóa.

Như vậy thì nhắm mắt người ta cũng thừa biết là nhóm “Ni Nhân Dân Tình Báo Sở” đang điều hành đám công an trọc đầu của Hà Nội ở hải ngoại, chứ không phải chính thức Hà Nội hay mấy anh công an trọc đầu trong nước. Hóa ra từ mấy thập niên qua người ta mới biết là các em “Ni” được đào tạo rất kỹ và được Bắc Kinh ưu ái gởi sang nước ngoài từ nhiều ngã đường khác nhau, nhưng tụ điểm là “gặp nhau ở Mỹ” để …. mở “chùa”. Nếu bạn đọc nào để mắt đến chuyện vừa nói ở trên, thì bạn đọc sẽ thấy: “bồ tát” Đôn Hậu đã từng ăn nằm bên Tàu nhiều năm và nói sỏi tiếng Tàu; “bồ tát” Quảng Độ xuất bản cuốn “Phật Quang Đại Tự Điển dầy 18 nghìn trang, nhà in ở Đài Loan và “bồ tát” cũng đã ăn nằm bên Tàu quá lâu, nên cuối cùng “thánh tăng” Quảng Độ chỉ “xuất bản” được có 7 nghìn trang, còn 11 nghìn trang kia không biết “ngài thánh tăng” vứt đi đâu mất tiêu; “bồ tát” Quảng Độ (Đặng Phúc Tuệ) cũng đã đi về Bắc Kinh như đi chợ, nhiều lần trong nhiều năm. Các “bồ tát” trên đây có lẽ cũng đã “mọc rễ” rất to ở bên Tàu cũng không có gì là lạ. “Phật tử kiêm cư sĩ kiêm thiền sĩ” Võ Văn Ái (cùng cô vợ bé người Anh cao lêu nghêu) cũng đã ăn nằm bên Tàu nhiều lần, Ái cũng vừa từ Tàu sang lại Pháp cách nay không lâu. Riêng “phật tử kiêm cư sĩ kiêm thiền sĩ” Võ Văn Ái cùng cô vợ bé người Anh của Ái, thì người viết không hiểu nổi là: “Ái và vợ bé của Ái đang làm việc cho ai?!”. Này nhé! Ái là dân Pháp gốc Việt, vợ Bé của Ái là dân Anh nói tiếng Việt, tháng 5 vừa qua Võ Văn Ái được các “dân biểu” nước Ý “anh minh vĩ đại” “vinh danh” và tặng giải thưởng cho Ái. Ái cũng là bạn thân của các “cư sĩ huynh trưởng phật tử” ở rải rác trong các nhà “chùa” hiện nay tại Hoa Kỳ. Vậy đố các “đồng chí trọc đầu” đang ở Việt Nam, có biết “phát ngôn viên” của “viện hóa đạo” Võ Văn Ái đang làm việc cho ai? và có lợi gì?!. Nếu phải kể ra các tên công an trọc đầu cũng như có tóc người Việt đã nhiều năm ăn nằm bên Tàu, thì thiết nghĩ vài trang giấy này có lẽ không thể ghi đủ hết tên của bọn chúng ra đây.

Điều này không lạ đối với những người đã hiểu biết nhiều về bọn Việt Gian bán nước. Chúng bán bất cứ cái gì đã có trên đất nước Việt Nam, miễn sao chúng vẫn ngồi xổm trên quyền hành và pháp luật, để chúng tiếp tục thẳng tay vơ vét công sức cũng như tài sản của người dân nhiều hơn nửa. Nhưng của thiên thì phải trả cho địa. Tiền phi nghĩa chúng đang “đầu tư bất động sản” ở Mỹ này rồi cũng sẽ không có cánh mà bay đi, rồi chúng cũng sẽ trắng tay và còn có thể vào tù khi sách lược của Mỹ thay đổi. Hà Nội cũng nên học thêm chữ “ngờ” về sách lược của Mỹ đối với Hà Nội. Hà Nội cũng nên học chữ “ngờ” đối với chính sách ngoại giao hoàn toàn đã thay đổi của Hoa Kỳ, khi bà Ngoại trưởng Clinton đã “signal” cho Hà Nội rằng: Các anh (Hà Nội) đến lúc nên kiếm một nơi nào đó để “retire” đi là vừa, và cái “signal” đó là bản báo cáo “buôn người” của Hà Nội ở trên đã là giấy “báo tử” cho Hà Nội rồi cũng nên. Chúng ta cũng nên chờ xem các tay được gọi bằng một cái tên rất kêu, đó là “dòng chính” của Hà Nội. Các tay này đã len lỏi vào trong guồng máy của Mỹ và đã làm việc “hữu hiệu” đến đâu!!!. Hay cũng chỉ để làm “ông chủ” ở các nơi chỉ chuyên chuyện “cởi truồng để bưng Cà Phê”, hoặc “cởi truồng để nhảy (stripper) trong các quán “cà phê” tại những vùng đông người Việt cư ngụ như: Nam và Bắc tiểu bang California chẳng hạn.

Thiết nghĩ các văn phòng của bộ Tư Pháp của các tiểu bang này phải có những biện pháp mạnh tay để trừng trị các tên “ma cô, đầu trâu, mặt ngựa”; đã bày trò “tồi bại và vô luân” nói trên trong các cộng đồng người Việt. Các cơ quan công quyền của bộ Tư Pháp Hoa Kỳ phải chứng tỏ Uy Quyền và Liêm Chính của nước Mỹ; và cũng để làm gương cho các sắc dân khác trên nước Mỹ bây giờ và sau này. Thì tình trạng “bắt buộc” những cô gái trần truồng để “bưng cà phê” hay “nhảy stripper” trong các quán “cà phê” phải được chấm dứt ngay lập tức. Nghĩa là phải giam tù các tên “đầu nậu, chủ chốt” liên quan đến các đường dây buôn dâm, bán dâm với các hình thức “quán cà phê khiêu dâm” này, chứ không chỉ “phạt vạ” bằng hiện kim. Nếu bộ Tư Pháp cũng như các cơ quan an ninh Hoa Kỳ không thể làm được như vậy, thì “uy quyền” luật pháp của nước Mỹ sẽ bị thách đố và xem thường, đời sống tươi đẹp của xã hội Hoa Kỳ xem như không còn giá trị gì nửa.

Những điều Vân Anh viết ra ở trên!. Nếu đúng với Chân Giá Trị trong tinh thần của đất nước văn minh Hoa Kỳ này, thì Hiến Pháp và Luật Pháp của Hoa Kỳ phải được áp dụng một cách triệt để và phải công khai thi hành cho đến nơi đến chốn. Hoa Kỳ phải chứng tỏ là một nước lớn; văn minh để dẫn đạo các nước nhỏ với các giá trị cao đẹp của nước Mỹ, của đất nước Hiệp Chủng Quốc, mà thế giới hiện nay hầu hết họ đều nhìn vào để ngưỡng mộ và đi theo. Vì phải bảo vệ những giá trị cao đẹp của Hoa Kỳ, nên nước Mỹ không thể có những cảnh các cô gái trần truồng để “bưng cà phê” hay “nhảy stripper” trong các quán “cà phê”, trong các khu cộng đồng người Việt. Nhưng nếu quý vị đang điều hành các cơ quan an ninh Hoa Kỳ, nếu muốn hiểu tường tận về vấn đề “mãi dâm, khiêu dâm” (ma túy) kiểu này, thì quý vị nên tìm hỏi “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và hiện nay là nhóm Việt Tân”. Vì trước đây và bây giờ nhóm này chúng đã điều hành tất cả các đường dây mãi dâm cũng như chuyển ngân rửa tiền và ma tuý (bản báo cáo của cơ quan FBI ở San Francisco có nói rõ vấn đề này. Nên không có chuyện nói oan cho nhóm Mặt trận Hoàng Cơ Minh và Việt Tân) sang Hoa Kỳ, với sự phối hợp bọn Việt Gian Cộng sản trong nước, để đoàn ngũ hoá cũng như đánh phá cộng đồng người Việt tị nạn và đánh phá xã hội Hoa Kỳ bằng ma túy và mãi dâm. Vấn nạn buôn dâm, bán dâm, chuyển ngân rửa tiền, cung cấp ma túy và nay là điều hành tổ chức “cởi truồng khiêu dâm” trong khoảng 40 quán cà phê ở miền Nam California; và hàng vài chục “quán cà phê cởi truồng” ở miền Bắc California cũng như nhiều nơi có đông người Việt cư ngụ ở nhiều tiểu bang khác trên nước Mỹ. Các cô gái trần truồng để “bưng cà phê” hay “nhảy stripper” trong các quán “cà phê”, họ chỉ là những nạn nhân đáng thương. Mọi điều hành và đưa các cô gái này từ Việt Nam sang Mỹ hay các nước khác “bưng cà phê”, “nhảy thoát y” (stripper), hay hành nghề “mãi dâm”, đều do nhân sự của nhóm “Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và nay là bọn đầu trâu mặt ngựa Việt Tân cũng như bọn công an trong nước trực tiếp điều hành và điều động. Vì đây là một nguồn lợi lớn cho chúng và nhiều mối lợi khác không tiện nên ra đây.

Cuộc chiến tranh 1865 của Hoa Kỳ là một cuộc chiến tranh Thần Thánh đã vì lòng yêu thương và nghĩa Công Đạo (chứ không phải cuộc “Nội Chiến” - Civil War - như nhiều người lầm tưởng), thì không thể nào ngày hôm nay nước Mỹ đã vì một chút tư lợi, vị kỷ mà quên đi công sức của tiền nhân đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ những lý tưởng cao đẹp cho đất nước này được tồn tại đến ngày hôm nay. Những người lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ văn minh này không thể để cho những cảnh “buôn bán cà phê trần truồng”, khiêu dâm dục; hỗn loạn xảy ra cho xã hội Hoa Kỳ này như thế được. Các cơ quan “văn phòng Đạo Đức” của tiểu bang cũng như liên bang (Office of Ethic - State & Fed); Ủy ban Đạo đức của bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (U.S Ethic Department), các Ủy ban Đạo đức của Quốc Hội Hoa Kỳ (Office of Congressional Ethic - OCE) ..v.v.., cần phải ra lệnh điều tra để tìm bắt cho được những kẻ chủ mưu, bày ra các trò “buôn bán cà phê trần truồng”, “mãi dâm”, “ma túy” như đã nói ở trên. Cần phải chấm dứt và chấm dứt ngay bây giờ các sách lược phá hoại nhắm vào văn hóa và dân chúng Hoa Kỳ này.

Văn hóa và văn minh là một trong những điều mà các nhà làm văn hóa Đông hay Tây phải thấu hiểu một cách tường tận, để sau này những nghiên cứu này phải được đưa vào các hệ thống học đường với những kế sách xây dựng đất nước (thế giới) sau này. Riêng các học sinh, sinh viên Việt Nam sau này sẽ phải học và nghiên cứu tập quán, tục lệ truyền thống và nền văn minh cổ xưa của giòng giống Tiểu và Đại Bách Việt và của các sắc tộc địa phương. Cần phải hiểu tại sao Việt Nam lại có truyền thống thờ cúng tổ tiên! (thờ Người, không phải thờ Phật). Truyền thống thờ Người này có phải là mê tín dị đoan như một số người hàm hồ kết luận hay không?. Giòng giống Bách Việt cần phải duy trì và tiếp tục truyền thống thờ cúng tổ tiên (thờ Người) đã có từ hơn 5,000 (5 ngàn năm) trước, truyền thống này người Bách Việt đã có lâu hơn tất cả các tôn giáo đương thời. Học sinh và sinh viên cần phải học hỏi về luật lệ, luật quốc gia và các thứ luật và giáo lý, giáo luật riêng biệt của các đảng phái và các tông giáo.

Cần tìm hiểu tại sao những luật lệ của các “tông giáo”, (không phải quốc gia), đặt ra lại có thể trói buộc những công dân Việt Nam trong vòng nô lệ tinh thần, tâm linh và bóc lột tiền bạc cũng như công sức, thân xác của họ từ nhiều thế kỷ qua. Như hệ thống “tam bảo nô” là một thí dụ điển hình!. Cần phải tìm hiểu tại sao những người cũng mang giòng máu Việt Nam lại có thể trở thành những kẻ nội xâm, nội thù, tàn phá dân tộc, đánh phá tổ quốc Việt Nam một cách không thương tiếc?!. Cần phải tìm hiểu tổ chức chính trị theo các kiểu độc tài đảng phái công an trị, độc tài tôn giáo công an trị, độc tài tham nhũng công an trị. Tại sao các chế độ độc tài phải áp dụng hệ thống công an trị dưới nhiều hình thức và danh xưng, danh hiệu khác nhau?. Cần tìm hiểu tại sao quốc gia mình (hay bất cứ quốc gia nào) phải cần có luật pháp để bảo vệ công dân và các quyền lợi, quyền tự do của công dân. Cần tìm hiểu về các loại chính trị khác nhau. Cần hiểu rõ là tại sao bọn Việt Gian Cộng sản hoạt động chính trị, nhưng chúng lại luôn luôn núp dưới bóng các tông giáo.


Cần tìm hiểu nhiều về lịch sử; về các hình thức xâm lăng đất đai thuộc địa của các thế kỷ trước, tại sao họ lại chủ yếu xâm lăng tinh thần và tín ngưỡng, xâm lăng vào trong tâm não của người dân hiền lành và các thanh thiếu niên. Cần phải giáo dục học sinh và sinh viên hiểu rõ thế nào là đời sống dân chủ, tự do trong tinh thần yêu quê hương, tổ quốc, nòi giống Bách Việt. Tại sao phải kính trọng quyền tự do, dân chủ và tư hữu của người khác.

Cần tìm hiểu tại sao những tên chính trị gia hoạt đầu, mị dân, những tên tham lam ngu dốt lại núp bóng tông giáo để thành lập các “giáo phái chính trị”?. Chúng chỉ nhằm nô lệ hóa, trói buộc con người về nhiều mặt thương mại, kinh tế ..v.v... Chúng bắt tín đồ, đảng viên, phật tử đóng góp tiền tài, sức lực, nô lệ tinh thần và tâm linh, trong khi chúng vẫn vổ ngực hô to dân chủ, bình đẳng tự do với mục đích bịp bợm. Bọn ma đầu, ma giáo “sư” công an trọc đầu, công an cư sĩ chỉ giỏi bịp bợm, những người đang bị Cộng sản kềm kẹp nên ít học và ít suy nghĩ. Khi dân trí tiến bộ và văn minh như những người Việt hải ngoại (khắp nơi) hiện nay; thì bọn ma đầu, ma giáo quốc doanh không thể bịp bợm được nửa. Như vậy chỉ cần phân tích và xử dụng một giai đoạn lịch sử trong 2 thế kỷ 19 và 20 để giáo dục cho học sinh và sinh viên Việt Nam, cũng đủ cho các học sinh, sinh viên Việt Nam có sự hiểu biết sâu rộng về chính trị đa diện và vạch trần sự tàn ác, gian ngoan, hiểm độc của các cuộc xâm lăng tinh thần, xâm lăng thực dân thuộc địa, ngoại xâm và nội thù của tập đoàn Việt Gian Cộng sản, cũng như bè lũ nội thù công an trọc đầu, công an cư sĩ của GHPGVNTNAQ và các tổ chức phụ thuộc ngoại vi trong Mặt Trận Tổ Quốc của Cộng sản.


Học đường và các trường đại học phải tổ chức mở rộng các buổi tranh luận, đấu lý, phân tích giữa các nhóm sinh viên, học sinh về tự do, dân chủ, tôn giáo và nhiều đề tài khác, nhất là phải kể rõ cũng như đưa ra tài liệu, tang chứng về tội ác của tập đoàn Việt Gian Cộng sản trong hơn 60 năm qua trên mảnh đất Việt Nam như thế nào!. Nên đặt câu hỏi tại sao các đoàn thể, đảng phái, tổ chức, giáo hội lại có thể cướp mất quyền tự do dân chủ của người dân Việt bằng cách 
“đoàn ngũ và nô lệ hóa” họ?. Như đã nói “đoàn ngũ hóa” cũng là một hình thức “nô lệ hóa” và cầm tù con người trong những luật lệ nhỏ hẹp, chứ không phải luật lệ của quốc gia?. Cần phải tranh luận về khả năng lãnh đạo của các tổ chức, đảng phái, cá nhân, nhận tiền bạc và hậu thuẫn từ bên ngoài để khuynh đảo quốc gia, dân tộc và để cướp đi quyền tự do dân chủ của dân Việt qua nhiều hình thức, phương pháp khác nhau. Như vậy khi người dân Việt được giáo dục đầy đủ và có kiến thức tối thiểu về nhiều lãnh vực khác nhau, thì các thanh, thiếu niên (nhi) sẽ trở thành những công dân sống trong tự do dân chủ với thông minh, sáng suốt, hiểu rõ phải trái, hiểu rõ sự thật của nhiều vấn đề. Họ sẽ có đức tin thật trong sáng và thánh thiện nơi các vị Thần, Thánh thiêng liêng mà họ thờ lạy tôn kính. Họ sẽ không bị mắc vào vòng mê tín, dị đoan và nhất là không tin theo những tên ma quỷ, ma giáo Việt Gian Cộng sản núp dưới bóng tông giáo và ẩn nấp sau lưng các vị Chân Sư, Chân tu.

 Tín ngưỡng và đức tin là đời sống riêng tư của mỗi người. Mỗi nhà mỗi người và mọi người đều có quyền lựa chọn bất cứ tôn giáo nào họ muốn khi đến tuổi trưởng thành. Không ai, kể cả chính quyền hoặc người hôn phối có quyền xâm phạm đức tin và tín ngưỡng riêng tư của mỗi cá nhân. Không ai có quyền dụ dỗ, mua chuộc, ép buộc công dân Việt phải tham gia vào bất cứ giáo hội hay tổ chức tôn giáo nào có tính cách “đoàn ngũ hóa, nô lệ hóa” người dân Việt. Cũng không ai có quyền dùng xảo ngôn, xảo ngữ để lừa gạt bịp bợm, lung lạc, lợi dụng thanh thiếu niên và công dân nước Việt Nam về mặt tiền bạc, cũng như dùng quyền lực tôn giáo để thao túng chính trị và làm nhiễu loạn xã hội. Mỗi người Việt Nam đều có quyền sống tự do. Không có tôn giáo, cá nhân hay bất cứ đảng phái, phe nhóm nào được quyền xâm phạm tự do cá nhân của công dân Việt Nam. Tất cả các tổ chức, hội đoàn nào muốn xin phép hoạt động phải được đặt thành vấn đề là có mục đích và dụng ý “đoàn ngũ hóa, nô lệ hóa” người dân Việt hay không?. Phải có quy chế và cam kết rõ ràng về danh xưng, danh hiệu, điều lệ, cương lĩnh cho mọi hình thức như khi ra báo chí, phát thanh, truyền thông, lập hội, lập đảng chính trị và lập giáo hội. Mỗi người không có quyền tự đặt tên, hoặc xử dụng những danh xưng to tát, bất xứng và lố bịch để khiến cho người khác tự nhiên phải xưng hô, xưng tụng mình với các danh hiệu đầy lố lăn cao ngạo.


Ngày nay có những tên bịp bợm, tham lam như quỷ, chúng vừa mới cạo đầu, mặc áo cà sa mà khiến cho những bậc trưởng thượng lớn tuổi phải kính cẩn kêu mình là “Tăng thống”; “Đại lão Hòa thượng”; “Hòa thượng; “thượng tọa”, “đại đức”, và “thưa thầy xưng con” với những tên bất xứng. Nếu không có những biện pháp phòng ngừa ngay từ đầu thì một số người háo danh sẽ làm cho cả xã hội bị 
“loạn danh xưng”. Ðến đâu người ta sẽ chỉ thấy “đức nầy, ngài nọ, chư tôn” kia, “phật sống”, “thánh sống” ..v.v… Tất cả những người dùng tên các danh nhân, anh hùng liệt sĩ trong lịch sử để đặt tên cho con cái một cách hỗn láo với tiền nhân, với tổ tiên với người trưởng thượng đều phải bị phạt vạ hay phạt tù và không được làm giấy khai sinh. Tất cả những người, trong và ngoài các tổ chức tôn giáo, đảng phái, tự đặt tên cho mình những danh hiệu, danh xưng có tính cách cao ngạo, phạm thượng đều không được chính quyền các cấp thị thực. Những danh xưng bịp bợm hay cao ngạo bất xứng với đều phải đóng một khoản tiền phạt đặc biệt và rất nặng.

Tóm lại đất nước Việt Nam sau này thật sự muốn được ổn định, thái bình thì phải có những luật lệ nghiêm minh, rõ ràng để bảo vệ quyền công dân, quyền tự do sinh sống, quyền tư hữu, quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do di chuyển và quyền lựa chọn nơi cư trú của mình. Phải có sự phân biệt và chia cách rõ ràng giữa các tổ chức tôn giáo và Quốc Gia. Phải có sự bảo vệ quyền tự do phát triển và tinh thần, thể xác cá nhân của mỗi công dân. Phải định nghĩa lại thế nào là đất nước Dân Chủ (đất nước Việt Nam sau Cộng sản chúng ta không thể áp dụng “nguyên con” kiểu dân chủ của phương Tây vào đất nước chúng ta. Vì văn hóa Đông và Tây hoàn toàn khác biệt. Hơn nửa “dân chủ” Tây phương là “Dân Chủ Luật Định”.Dân Chủ Đông Phương Bách Việt là lối “Dân Chủ Với Tinh Thần Vô Chính Phủ”. Xin lập lại là “Dân Chủ Với Tinh Thần Vô Chính Phủ”, chứ không phải “Dân Chủ Vô Chính Phủ”). Các hệ thống báo chí, truyền thông, học đường, các cơ quan hành chính và các tổ chức hội đoàn cần phải thường xuyên đặt câu hỏi với những cá nhân có những danh xưng hỗn láo, ngạo mạn quá lố, để răn đe và ngăn ngừa những kẻ kiêu căng, tự đắc, cao ngạo và nhất là những tên thích mọi người phải tôn vinh mình. Trong khi bản thân của chúng thì chẳng có gì để cho người khác phải tôn vinh chúng.
Xã hội cần phải có luật nghiêm cấm mọi sự xâm phạm các quyền tự do, tài sản và sinh mạng của mỗi công dân. Mỗi cơ quan truyền thông hay truyền thanh, mỗi hội đoàn hay tổ chức, mỗi đảng phái chính trị hay tôn giáo đều phải có những điều lệ về tổ chức, danh xưng, danh hiệu, điều hành, sổ sách, kế toán, thu nhập, thuế má, và các đòi hỏi quy định về luật pháp, hành chánh ..v.v… trước khi được Chính Quyền cấp giấy phép hoạt động. Các tổ chức nào nhận tiền của người ngoại quốc; hoặc vận động thế lực ngoại quốc để khuynh đảo chính trị quốc gia đều phải chịu tội nặng nhất tội phản quốc, phản bội dân tộc Việt Nam. Phải tuyệt đối ngăn cấm các giáo hội tôn giáo làm chính trị, cấm tuyệt đối các cách thức “nô lệ hóa” con người, cấm các hành động xách động các tín đồ phật tử vào con đường tranh đấu chính trị, đánh phá dân tộc, tổ quốc và Chính Quyền Quốc Gia. Các tổ chức tôn giáo phải có điều luật khắt khe để trừng trị giới giáo sĩ, tu sĩ, tăng ni phạm giới, tham dâm, tà dâm, tham tiền và phải đóng tiền phạt thật nặng cũng như bồi thường thật nặng cho các nạn nhân. Phải có biện pháp trừng phạt đối phó với những tu sĩ đưa ra những bài giảng hay “thuyết pháp” có tính cách xách động quần chúng, để gây rối loạn trong xã hội.
Trước đây và bây giờ các “tu sĩ” chưa bao giờ nghĩ đến tự do và sự trường tồn của dân tộc, của tổ quốc Việt Nam và các thành phần khác tín ngưỡng của những người khác trong nước. Các “tu sĩ” chưa bao giờ tôn trọng quyền tự do cá nhân và quyền công dân của mỗi người dân Việt. Họ thường hô hào cho tự do tôn giáo, nhưng họ vẫn thích khống chế mọi người dân để đưa người dân vào vòng nô lệ chính trị, nô lệ tôn giáo, và để lợi dụng trong các mục đích gian manh khác. Nhất là bọn công an trọc đầu chúng chuyên xúi dục người khác chết cho các mục đích chính trị lừa bịp của chúng và chúng gọi đó là “tranh đấu”. Chúng đẩy người khác chết cho mục đích đánh phá chính quyền của chúng, rồi chúng gọi họ là “hi sinh vì đạo pháp”, là “lửa từ bi”; là “cúng dường Tam Bảo”, là “Thánh tử đạo”, là “bồ tát”, là “bồ tát tranh đấu biểu tình tại gia”. Trong khi bản thân của chúng thì chỉ nói láo, bịa đặt, và thu tiền của Phật tử cho đầy túi tham. Chứ chúng ta chẳng thấy tên công an trọc đầu nào dám đứng ra đưa thân chúng để làm “lửa từ bi” hay “hi sinh vì đạo pháp”!.
Tóm lại là toàn thể nhân dân Việt Nam phải được hướng dẫn, giáo dục bằng những tư tưởng cao đẹp, phải được học hỏi rõ ràng về tự do, dân chủ, nhân quyền và các quyền hạn, quyền lợi và bổn phận công dân của mình. Khi mỗi người dân hiểu biết được thế nào là sống trong tự do, dân chủ, thế nào là sắc máu công an trọc đầu trị, thế nào là bịp bợm, mị dân, thì những tên chính trị hoạt đầu, những tên lưu manh, ma đầu, ma giáo sẽ không thể hoạt động chính trị bịp bợm được nữa. Từ nhiều ngàn năm qua đất nước Việt Nam luôn đứng trước sự đe dọa xâm lăng thường xuyên từ người Tàu phương Bắc. Nhưng dân tộc Việt Nam luôn giữ vững cái thế đoàn kết dân tộc như tổ tiên ta đã duy trì trong hơn mấy nghìn năm qua. Dân tộc Việt Nam không cho phép những tên ma đầu chính trị, những tên ma giáo nấp dưới bóng các tôn giáo, các đảng phái, các giáo hội để phá hoại và chia rẽ sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Nhất là bọn công an trọc đầu trước đây và bây giờ chúng chỉ bịp rằng: “sư tăng Phật giáo đã mở nước, dựng nước từ Luy Lâu xuống đến Hà Nội, Huế, Sài Gòn, từ hơn 2 ngàn năm trước”. Không biết điều này chúng đã dựa vào đâu để nói Sảng như vậy. Không ai có thể cố tình xử dụng tôn giáo để bóp méo lịch sử, và tự nhận là “mở nước, dựng nước”, phủ nhận luôn cả tổ tiên Hồng Lạc là có tội với đất nước.

Những vị Tu sĩ hay Cư sĩ cũng như các Phật tử đừng nên vọng ngữ mà vướn vào nghiệp báo hay là hậu quả. Vì Đức Thế Tôn có dạy: “Gieo nhân nào, sẽ hái quả đó”. Nếu quý vị trước đây đã không biết và không hiểu Cộng sản nên quý vị phụ họa bênh vực cho tăng, ni công an Cộng sản thì cũng có thể phải chịu chung nghiệp báo tội ác Cộng sản của chúng. Nếu quý vị không biết sám hối tội lỗi của mình, thì đó cũng là đạo kiếp vĩnh viễn mà chính mình phải gánh chịu hậu quả vậy!. Tu sĩ hay Cư sĩ khi đi theo tinh thần “đại dũng, đại lực …” của Đức Thế Tôn, thì không thể và không nên cung kính bọn ma quỷ Việt Gian Cộng sản và “lạy thầy xưng con” với chúng và nhất là không nên bóp méo lịch sử và nói láo!. Đạo Phật là Khoa Học nên các Phật tử phải có trí tuệ để suy tư, suy nghĩ, phải cần phân biệt để biết đâu là ma quỷ; đâu là chư tăng đạo đức, thánh thiện!. Nếu không thể phân biệt được chúng là những tên công an trọc đầu đội lốt thầy tu, thì tốt hơn hết là quý Phật tử nên tu tại gia và trực tiếp cầu nguyện chư Phật, chư Tiên là tốt nhất và không nên lai vãng đến những nơi chúng tụ tập đông người.
Theo 
Luật Nhân Quả, thì tội ác Cộng sản phải nhân bình phương với khoảng 90 triệu người Việt Nam hiện nay và hơn hàng chục triệu nạn nhân đã bị Cộng sản giết chết trong hơn 60 năm qua trên khắp miền đất nước. Những tội ác của bọn Việt Gian Cộng sản đã làm sẽ dội lại thành nghiệp báo và đánh vào bè lũ Cộng sản “công an trọc đầu, công an cư sĩ” của GHPGVNTN - AQ cũng như những ai đã a dua hùa theo bọn chúng, bắt tay và bênh vực cho chúng chỉ vì quyền và lợi. Toàn thể những tên Cộng sản Âu Châu, Nga và Tàu chúng sẽ phải bị tiêu diệt, cũng vì lẽ chúng phải đền trả những tội ác của chúng, tội ác này cũng được nhân lên nhiều chục lần và chúng sẽ phải đền tội trong nhiều kiếp.

Vân Anh.
LST: Trong bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn người trên thế giới vừa công bố hôm qua 27/6, Philippines, Singapore, Lào đã được rút ra khỏi danh sách Loại 2 ( Tier 2) cần theo dõi về tệ nạn này. Trong khi đó, Việt Nam vẫn bị  xếp trong danh sách Tier 2 vì không chứng tỏ được quyết tâm phòng chống nạn buôn người, đặc biệt là buôn lao động sang các nước khác.Hôm qua 27/6, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã công bố bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn người trên thế giới. Trong bản báo cáo năm nay, Hoa Kỳ rút tên Philippines và Singapore ra khỏi danh sách cần theo dõi về tệ nạn này.Hai nước nói trên cùng với Lào được đưa ra khỏi danh sách Loại 2 ( Tier2) , tức là gồm những nước không đáp ứng những tiêu chuẩn về chống nạn buôn người, nhưng đang có nỗ lực theo hướng này.Trong khi đó, Việt Nam vẫn được xếp trong danh sách Tier 2 vì chính quyền Hà Nội không chứng tỏ được quyết tâm phòng chống nạn buôn người, đặc biệt là buôn lao động sang các nước khác.
Bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng Việt Nam là xuất xứ và ở một cấp độ nào đó, cũng là điểm đến của các đường dây buôn người. Lao động nam và nữ của Việt Nam ra nước ngoài làm việc thông qua các công ty xuất khẩu lao động, phần lớn là công ty quốc doanh hoặc công tư hợp doanh, trong các lĩnh vực xây dựng, ngư nghiệp, nông nghiệp, hầm mỏ, khai thác gỗ và sản xuất hàng hóa, chủ yếu tại những nước như Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Lào, Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả Rập, Nhật Bản, . . .Nhiều phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị lừa bán vào các động mại dâm ở biên giới Cam Bốt, Trung Quốc và Lào, hoặc từ đó bị bán tiếp sang một nước thứ ba như Thái Lan hay Malaysia.
Theo bản báo cáo nói trên, chính phủ Việt Nam trong năm nay đã thông qua luật mới về phòng chống buôn người, cũng như đã đề ra kế hoạch hành động toàn quốc 5 năm để bài trừ tệ nạn này, nhưng vẫn chưa có những tiến bộ rõ rệt trong việc điều tra, truy tố những người phạm tội buôn nguời cũng như bảo vệ các nạn nhân. Chính vì vậy, trong năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách các quốc gia cần theo dõi.
Theo bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Việt Nam tiếp tục khuyến khích xuất khẩu lao động để góp phần giải quyết nạn thất nghiệp và nghèo khó, cho nên cần phải có thể các biện pháp để bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam ở nưóc ngoài và ngăn chận nạn buôn người, chẳng hạn như phải thi hành nghiêm chỉnh những quy định về các công ty tuyển dụng lao động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét