Kêu gọi phong trào bỏ đảng.


Đảng Cộng sản VN là một tập đoàn Việt Gian, núp dưới mầu áo đảng chính trị và cái áo chủ nghĩa Marx mà thôi. Ai còn là Đảng viên có nghĩa còn là Việt gian. Hãy ra khỏi đảng! 

Tôi bỏ Đảng
  
"Đảng cộng sản là chủ nghĩa không tưởng, phản khoa học, đem lại đói nghèo và đau khổ cho con người. Đảng CS Việt Nam cũng vậy, chúng hiện nguyên hình là bầy quỷ Đỏ tàn bạo, chúng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lịch sử, sự phán xét của công lý và sự nguyền rủa đời đời của dân tộc VN".
Dưới đây là Hồi ký "Tôi Bỏ Đảng" của tác giả Hoàng Hữu Quýnh. Tác giả đã tập kết ra Bắc sau 25 năm lầm đường lạc lối hoạt động cho chế độ VGCS. Hoàng Hữu Quýnh là nhân chứng sống và để lại cho thế hệ mai sau quyển hồi ký Tôi Bỏ Đảng làm tài liệu vạch mặt tội ác của  Tập đoàn Việt gian Cộng sản.

***

Đảng Cộng sản VN là một tổ chức Việt Gian, núp dưới mầu áo đảng chính trị và cái áo chủ nghĩa Marx mà thôi. Muốn có tự do, dân chủ, nhân quyền, phồn vinh, bảo toàn truyền thống dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ môi sinh, môi trường sống của đất nước VN, thì chỉ có một quan điểm chính trị duy nhất đúng đắn là: Phải Tẩy Trừ Tập Đoàn Việt Gian Cộng Sản (VGCS). Ở hải ngoại phải coi Quân Lực VNCH và hậu duệ với Quốc kỳ VNCH (vàng ba sọc đỏ) là lực lượng trụ cột, là biểu tượng duy nhất của nhân dân VN trong hiện nay chống VGCS và phải coi Mặt trận Truyền thông là quan trọng mang tính chiến lược, là đòn bẩy xoay chuyển tình hình có lợi cho lực lượng chống VGCS. Vì xưa kia, tập đoàn VGCS vốn là con đẻ của Nga-xô và Tàu cộng, nay chúng là tay sai cho mọi tập đoàn tài phiệt quốc tế và mọi ác thế lực bá quyền bành trướng về chính trị và kinh tế cũng như về văn hóa vào VN.  
Hiện nay, ở Quốc Nội phải nhận thức được rằng mình là lực lượng trụ cột cho công cuộc cứu nước thoát khỏi sự thống trị của các thế lực bành trướng bá quyền, các tập đoàn tài phiệt thông qua tay sai là tập đoàn VGCS từ HCM cho đến nay, chính là công nhân, nông dân bị cướp đất, dân oan các loại, dân nghèo thành thị và nông thôn, các tiểu thương, tiểu chủ, tiểu trí thức, học sinh, sinh viên xuất thân từ tầng lớp dưới của xã hội. Và một lực lượng cực kỳ quan trọng nữa là hàng ngũ các giáo phẩm phi quốc doanh cùng các tín hữu. Đối tượng chính để lật mặt nạ, tẩy trừ là tụi cầm đầu các ngành từ trung ương đến địa phương cho đến cấp cơ sở về an ninh, hành chính, tòa án, mặt trận, văn hóa truyền thông mà đầu não chỉ đạo của nó là các cấp ủy đảng VGCS. Đồng thời cần kết hợp với việc lật mặt nạ lũ cơ hội, cò mồi, đấu tranh dân chủ "cuội" các loại. Nên nhớ lũ này còn nguy hiểm hơn cơ quan chuyên chính của bọn VGCS rất nhiều vì chúng giả bộ đi với chúng ta nhằm đưa chúng ta vào mê lộ của VGCS, khiến chúng ta không nhận ra bản chất Việt gian của tập đoàn CS, vì thế mà lạc mục tiêu đấu tranh, cường độ đấu tranh có thể bị gián đoạn, không tập trung đúng lúc, đúng chỗ, bỏ lỡ thời cơ tấn công vào tử huyệt của giặc, đưa cuộc đấu tranh đến bước ngoặc quyết định của thắng lợi. 
Với những cơ sở lý luận trên  Xem thêm... 
Tham khảo:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét