Con Rắn hồng VGCS dù lột xác cũng không thoát lưới trời lồng lộng!


LTS: Chương trình Thởi sự Kynguyen 2000 với NB Việt Thường ngày 08-04-2013, Ông Việt Thường có tiên đoán về việc tập đoàn việt gian CS đang "lột xác"  thay áo mới nhưng rắn vẫn hoàn rắn , tập đoàn việt gian vẫn là việt gian, dù dưới bất cứ màu áo nào.
Sau đó 5 ngày là ngày 13-04-2013 báo chí của tập đoàn Việt Gian CS thổi phồng bản tin là 26 triệu đảng viên cán bộ Việt gian CS góp ý về Phương án dự thảo Hiến pháp 1992 ( của đảng Việt gian CS) đề nghị lấy tên nước là (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa)  trong lúc chúng đang từ từ sát nhập VN thành tỉnh lỵ của Tàu với tên Thái Vương Tàu xâm lược Trầm Bê cướp chùa, xóa văn hóa việt chiếm chùa đặt bàn thờ để thờ sống gia đình thái thú Tàu xâm lược Trầm Bê.
Xin mời quí vị theo dỏi chương trình Thời sự kynguyen2000 với NB Việt Thường sau đây:
Viet thuong 08-04-2013 P1/8- Tai Sao VG HCM sợ TT Ngô ĐÌnh Diệm
 Viet thuong 08-04-2013 P2/8- Tai Sao VG HCM sợ TT Ngô ĐÌnh Diệm
 

Viet thuong 08-04-2013 P3/8- Viet Gian Bui tin- Dan Chim viet
 

Viet thuong 08-04-2013 P4/8- Câu Chuyện Dân Oan Đoàn Văn Vươn


Viet thuong 08-04-2013 P5/8- Phan Tích Minh Võ phê bình TT Ngô Đình Diệm 

 Viet thuong 08-04-2013 P7/8- Phan Tích Minh Võ phê bình TT Ngô Đình Diệm 

Viet thuong 08-04-2013 P8/8-Tại Sao CSVN là Việt Gian  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét