N LC ĐẤU-TRANH CHNG CSVN:  37M NHÌN LI.
 
Thế Huy Paris
 
  Xem lại hình ảnh cuc biểu tình do Tổng-Hội sinh-viên VN t-chc tại Paris ba ngày trước khi  VC tràn vào thủ-đô Sàigòn ngày 30-4-75, vi nhiều ngàn ngưi tr VN chít khăn tang tuần-hành tại Th-đô Pháp tôi đã kng cm đưc nưc mt, khi hồi tưng lại nhng ngày y, tại miền Nam ng ngàn người va nằm xuống vào nhng gi phút sau cùng của cuộc-chiến. Hàng ngàn người lính thuộc nhiều binh-chủng khác nhau đã t-sát. H kng phải là nhng sĩ-quan cao-cấp nên kng đưc ai biết tên. H đã t-sát tập-thể  bằng lu-đạn  từng nhóm nhỏ năm bẩy ngưi tại Sàigòn, Thủ-Đc, Biên-Hòa hoặc tại tư-gia như một số ngưi mà chúng ta đã đề  cập đến sau ngày tang chung của đt nưc. Cũng vào thi điểm ấy hàng chc triệu ngưi trên toàn lãnh thổ miền Nam, trong đó tôi, hong loạn kng biết đi sống và tính-mạng của mình  sẽ đi v đâu.
 

Dù làn sóng ngưi Việt t-nạn mi bắt đầu, nưc Pháp kng phải là nơi đưc nhiều người Việt t nạn chọn làm nơi cư-trú và ngưi Việt tại Paris và vùng phụ-cận chưa đông, nhưng nhng cuộc biểu-tình ng niệm ngày mất nưc nhng năm 1976 ,77, 78 vi hàng chục ngàn ngưi tham dự làm ngạc nhiên ngưi dân bản-x khi ngưi ta theo dõi cuộc diễn-hành t công-tng Trocadéro hu- ngạn ng Seine tiến v Tòa Đi-S VC tại số 62 đưng Boileau thuộc quận 16, Paris vi một rừng c vàng ba sọc đỏ và sự góp mặt ca đủ mọi tnh phần ngưi Việt  Quc-gia tại Pháp. Nhng năm sau đó, làn sóng ngưi Việt t nạn lên cao, nhưng các cuộc biểu tình chống cộng bt đầu đi xuống và ng ngày ng vng v hơn bi k nhiều lý-do, trong đó nguyên-nhân chính là:

 

1.- VC gi nhng cán bộ chính tr vào trong khối ngưi t-nạn vưt biên để  nằm vùng trong hàng ngũ QG  nhm nắm vng tình hình, tâm-lý và các hoạt-động của khối ngưi Việt tại hải ngoại ngày càng đông, hầu phác họa các kế hoạch gài bẫy và làm ung thối các hot động ca các t chc chống Cng. Đây là bưc khi đầu và quan trng nht trong công-tác tình báo. Vào thi điểm y, cộng đồng ngưi Việt hải ngoại nói chung, còn thiếu t chc và rất ô hp và là một môi-trường rt dễ ng cho VC triển khai ng tác. Trong suốt chiều dài cuả cuộc chiến Quốc-Cng tại VN, chính-phủ VNCH vi tất c các hệ thống an-ninh, tình báo và phản gián chằng cht mà còn bị gián-điệp đch xâm nhập t trên xuống dưi t vi tập thể người Việt hải-ngoại xô bồ kng kiểm soát đưc  vào nhng năm đầu t nạn, dĩ nhiên đối vi chúng ta tình thế lại càng k khăn và phc tạp hơn. Sau khi mất nưc, ngưi ta phanh- phui ra: v ông thủ-lãnh đảng này là CS nằm vùng, mt số đảng-viên cao cấp của đảng kia là VC hoặc đảng tng của đảng n thả tên trùm gián-điệp đch bị mua chuộc hoc tng-đồng vi CS!

 

Các t chc đấu tranh và nhiều đảng phái k cu, sau khi ra khỏi nưc muốn m rng thế lc và khoa trương thanh-thế đã khuyến dụ và kết nạp bất c ai, bất k thuc thành phần và q kh nào vào đảng. Đó là một sự thc kng ai thể chối cãi đưc và đó cũng là việc m rộng ca rưc nhng tên gián-điệp CS vào t chc của mình.

 

2.- Một số t chc đấu tranh ngưi Việt tại Pháp và tại M cũng như tại mt vài nưc khác đông ngưi Việt ng đến vic khi xưng mt cuộc kng-chiến võ trang đưa  ngưi t hải ngoại v trong nưc hoặc móc nối vi các khuynh-hưng CS bất-mãn bị CSVN hất ra khỏi hệ thống quyền lc tc là nhóm kng chiến Nam-bộ nằm trong Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Min Nam (MTDTGPMN) hu da vào lc-lưng  sẵn ca thành phần này để lật ngưc thế c. C hai chủ-tương ấy đều chng t rng nhng ngưi cầm đầu nhng t chc này kng hiểu gì v môi trưng chính  tr của ngưi M ngây t trong việc đánh giá hàng ngũ n-bộ CSVN.

 

Chính-phủ và quốc-hội M mà đằng sau là nhng nhóm tài phiệt M, là nhng ngưi thật s hoạch đnh đưng  lối và chính sách M trên thế giới, t năm 1970 đã tìm cách rút quân ra khỏi Miền Nam, phủi tay, quay lưng và bán đng VNCH cho CS Thế Giới li ích lâu dài của họ. Trong bối cảnh y, một cuộc kháng chiến võ trang, mang đưc ngưi vào trong nưc t lc lưng đó được bao nhiêu, cuộc chiến chênh lệch đó sẽ kéo dài mấy chục m, vấn đề tiếp-liu và đạn dưc trong thi gian mấy chục năm đó tìm kiếm đâu? Ngân sách do sự đóng góp của ngưi Việt hải ngoại hay do sự ym tr của thế lc nào trên thế giới?  Quốc gia nào trên thế giới lại ngây t tham-d vào một cuộc chiến phiêu-lưu, kéo dài mà không thấy lợi-ích gì trưc mt. Ngưi ta đã quên một điều rt n-bản là tại các nưc dân-chủ Tây Âu, nhng ngưi lãnh-đạo như Tng Thống, Th-Tưng thay đổi theo từng nhiệm kqua sự tín nhiệm của ngưi dân và chính sách của họ cũng thế mà thay đi theo. Hôm nay họ yểm tr mình, nhưng năm sau họ thay đổi chính-phủ do một đảng khác cm quyền thì đưng lối của h ng đương-nhiên đổi kc. Nhng ngưi khi xưng nỗ lc này hoặc là ng mơ hoặc chỉ nhắm mục đích lợi dụng sự bồng-bt và tinh-thần ng-say của quần chúng trong việc đóng góp để thủ lợi riêng, phản- bội và giết chết niềm tin của nhng ngưi còn nặng lòng vi Đất Nưc. S kiện này đã xy ra và là mt vết thương đang r máu vi nhng biến chng  ngày càng trm-trng hơn, làm ung thối nỗ lc đấu tranh cho mt nưc VN thoát khỏi gông cùm CS.

 

Khuynh hưng muốn da vào nhóm CS bị mt quyền trong MTDTGPMN để  chuyển biến tình thế còn đáng trách hơn bi họ kng mt chút kiến thc chính tr nào, mc tối thiểu, đ hiểu rng bất cứ mt liên-minh chính-tr nào ng phải đặt trên ơng-quan thế, lc và th-đoạn chính-tr. C ba lãnh-vc đó, chúng ta đều kng gì hoặc có, nhưng không đáng kể. Một liên-minh vi tình trạng đó, nếu thành hình t chỉ là cái bẫy của đch hoc chỉ là con bài cho người ta khai-tc.

 

Trong cuộc đấu tranh chính-tr, nhiệt tâm và sự dấn-thân rt quan trng, nhưng chưa đủ còn các yếu-t căn-bản là ước tính tình thế và dự trù khả ng ng phó trưc nhng đt biến thể sẽ xảy ra, nhất là đó lại là một liên-minh võ trang hoạt động trong lòng đch. Quan-niệm đơn giản rằng “K thù của kẻ  t ta là bạn ta là cách suy-ng ấu-trĩ, nông-cạn và nguy-him, nhưng  quan-điểm  đó đã có ngưi chủ xưng và mt số ngưi đã chết mt cách bẽ ng và vô ích.

 

3.-VC m ca cho ngưi Việt hải ngoại v thăm nhà:

 

Đây là một con dao hai lưi đi vi CSVN bi nếu mạng lưi kiểm soát trong nưc không k- càng t nhng t chc  chống Cng hải-ngoại  sẽ  lợi-dụng  làn ng ngưi v thăm n như  nhng ngưi làm công tác giao liên vi các t chc kháng chiến tại quốc nội. Nhưng trưc khi cho người Việt v thăm nhà, VC đã kiện toàn đưc mng lưi công an để kiểm soát t trung ương cho đến hạ tng sở để bảo đảm rng sẽ không còn mt t chc kháng chiến nào trong nưc và hải ngoại kng còn một nỗ lc nào khả năng gây ri. Ngưi v thăm nhà ngày ng đông và tr thành một phong trào lan rng trong cộng đồng ngưi Việt khắp nơi trên thế giới. S việc này là một trong nhng yếu t chính tạo nên tình trng suy thoái trầm trng trong nỗ lc đấu tranh chống Cng của ngưi Việt Quốc-gia bi khi đã v VN rồi thì, hầu hết ngưi ta xa lánh mọi sinh hoạt đấu tranh nếu họ, một lý do nào đó, còn dự đnh v lại VN trong nhng lần ti.

 

Sau khi Hoa k b cấm vận đối vi CSVN, nhiều ngưi Việt M và các nơi khác gi rất nhiều tiền v gọi là giúp thân nhân tại VN và con số trung bình hàng năm lên ti hàng chục t m kim. Một s ngưi khác còn gi tiền v nhờ ngưi nhà đng tên để  mua đất, xây n hoặc thành lập các công-ty làm ăn vi VC mà thương-v lên ti nhiều chục triệu đô la. Một số ngưi làm ăn hoặc làm kinh-tài cho VC này vẫn đóng vai trò nhân hoặc đng đầu một số sinh hot đấu tranh tại hải-ngoại. Có l, đã đến lúc cộng-đồng ngưi Việt hải ngoại (CĐNVHN) phải bạch hoá các nhân-vật đng ng hai nói trên hầu thanh lọc hàng ngũ để nhng thành phần này khỏi trà trộn và chui sâu hơn vào hàng-ngũ của chúng ta.

 

I.- Phong trào ci trói văn-học và nhng ngưi CS đưc gọi là phản-tnh:

 

1.- Văn hc ci trói:

 

Năm 1988, trong vai-trò Tng-bí-T Đng CSVN, Nguyễn-văn-Linh  ra lệnh ci trói văn-học và sau đó là nhng khuôn mặt đưc gọi là văn-học phản-kng ra đi như Dương-thu-Hương,  Nguyễn huy-Thiệp, Trn-mạnh-Hảo…vi một số tác phm nhằm đả  kích nhng gì đưc gọi là sai trái ca các cấp lãnh đạo trung gian, nghĩa là t cấp tnh tr xuống. Một số k đông n văn, nhà báo và một số t chc đấu tranh tại hải-ngoại tung- nhng khuôn mặt tiêu biểu cho phong trào văn học phản kháng gm nhng ngưi ch-trương  t Văn-học, Hợp-Lưu,  Ngưi Vit, Trăm Con…và một số nhà văn, nhà báo thuộc nhiều khuynh hưng khác.  Văn Bút VN Hải ngoại là t chc duy nhất mang tm vóc quốc-tế còn nằm trong tay ngưi Việt QG bị chia r sự kiện trên bi một số khá đông cho rng đó là cái bẫy của VC nhằm bào cha cho chủ-nghĩa CS và đổ lỗi cho cấp lãnh-đạo trung-gian không chấp-hành đúng chủ-tơng và đưng lối của Đảng. Nội dung cuả các tác phẩm kng hề dám đụng chạm ti mấu chốt cuả sự khốn ng, tha hoá cuả xã hội là do chủ nghiã CS mà nhng ai đã sống trong đó, đần-độn đến my, cũng phải nhìn ra. Do đó, chúng tôi cho rằng s ci trói ấy không tht vì vẫn nằm trong vòng phân giới hạn cuả đảng CSVN. Cuốn Trăm Hoa Vẫn N Trên Quê Hương đưc nhóm ngưi ca ngi Dương-thu-Hương,  Nguyễn-huy-Thip,  Trn-mạnh-Hảo…viết và phát hành M. Nhng năm kế tiếp, Viên-Linh làm Chủ-tch VBVNHN t chủ trương giao-lưu văn hóa Quốc-Cng đưc đề  cp ti nhiều hơn  và đó là nguyên nhân sâu xa và đích thc  cho s phân hóa kéo dài khá lâu khiến cho VBVNHN mất rất nhiều uy-tín trong Văn Bút Quốc Tế.

 

Vào thi điểm phong trào này đang là chủ đề của nhng cuộc tranh cãi của hai phe ng-hộ và đả phá chủ trương của TBT Đảng CSVN, ngưi viết bài này đã đưa ra mt số bài phân-tích để chng minh rng đây chỉ là nỗ lực của nhng ngưi lãnh đo đảng CSVN nhằm hơi một qủa ng đã q ng để  tránh s ng nổ tai hại mà nhà nưc kng thể kiểm soát đưc.  Cũng trong thi điểm  đó, chủ trương Glasnost và Perestroika do  Gorbatchev áp dụng tại Liên-Bang-Xô Viết nên CSVN theo Nga, muốn ci m và thoát dần ảnh hưng cuả Tầu Cộng. Sau khi chiếm được Miền Nam, VC ký hip ưc liên minh quân-sự vi Nga, tạo nên tình trng căng-thẳng vi TC, nhất là khi VC m cuộc tấn ng Khmer Đ là đàn em cận ruột của TC vì TC muốn dùng Khmer Đ để bao vây VC phía Nam. Đó là lý-do khiến VC bầy ra trò ci trói văn-học, đồng thi đạo diễn và cổ động ngm cho khuynh hưng mà sau này Bùi Tín,Vũ-thư-Hiên,Thm-võ-Hoàng (1)  là nhng ngưi trốn ra khỏi VN, t xưng là nhng ngưi CS lương-thiện và không biến cht. Một số nhân- và t chc đấu  tranh ngưi Việt tại Âu- châu ôm chầm lấy nhng nhân vật này và hãnh-diện là đã quen biết đưc nhng ngưi tiếng tăm và danh-giá. Điều đó chng t rằng nhận đnh của nhng ngưi trong ng ngũ ngưi QG hi ht, ngây-t hoặc đầy cảm-tính. Trên lãnh-vc đấu-tranh, ngưi ta đã trải thm đỏ để c nhng tên gián-điệp nh-trùng vào trong ng ngũ ngưi Việt QG. Một ngày nào đó, VC sẽ dùng nhng con bài đưc gọi là phản tnh, phản kng hoặc nhng nhà đấu tranh cho dân chủ trong mt kch bản làm trái độn để  hạ cánh an toàn trong hoàn cảnh xấu nhất thể sẽ xy ra.

 

         

                     Hoàng Cơ Minh                                       Bùi Tín                                           

  Trong nhng năm đầu, t 1991 đến  1995, Bùi Tín đã gây đưc  một số ảnh-hưng  trong hàng ngũ ngưi Việt hải-ngoại như MT Hng-cơ-Minh và các t chc thống thuộc. Nhưng sau đó, đưc sự tiếp tay của nhóm Nguyễn-gia-Kiểng Pp, Đoàn-viết-Hoạt M và một số tay chân khác Đông Âu, Bùi Tín cũng chỉ tạo nên đưc s tranh cãi và chia r gia ngưi QG mà không tiến xa hơn đưc nên VC dùng nhng con bài khác mi hơn để  đốt cháy nhng con bài đã cháy một cách tích cc, đưa ra nhng s kiện rất ngoạn mc, vi lập trưng gn-gũi vi ngưi QG để  triệt hạ nhng con bài kng còn s-dụng đưc này hầu lôi kéo sự ủng hộ của nhng ngưi chống Cộng còn sót li. Mc đích của kch bản mi này nhằm tạo hậu thuẫn cho một con bài khác, ng do VC đạo diễn, theo kiểu “lọt nia t cũng xuống ng đều  nằm trong sách-lưc cuả VC. Trong  lãnh-vc điệp-báo,  mọi việc đều kng đơn-giản  như ngưi ta tưng bi đó là một môi-trưng của đòn phép, thủ-đoạn và tráo-tr mà nhng ngưi làm chính-tr phải dự-trù và suy-nghĩ. Tuy nhiên, việc xô đẩy nhng ngưi thật s chán ghét CS tr lại vi q khứ CS của họ là mt ti-độ thiếu khôn ngoan và phí-phạm hiệu năng của công cuộc chống Cng nói chung. Nhng ngưi CS đưc gọi là thc tnh nên sinh hoạt chung vi nhau cho cùng mt mục đích giải thoát dân tộc khỏi chế độ phản quốc và bt nhân hiện nay. Việc tôn ng, nhận lệnh, nghe lời chỉ dậy hoặc quỳ lạy họ, nhất đnh sẽ gây nên nhng tranh cãi và chia rẽ, bất lợi cho nỗ lc chung là lật đổ nhng ngưi cm quyền đã và đang bán nưc y.

 

II.- S phát-triển cuả Mạng lưi Tng-tin Toàn Cầu và N Lc Chống Cộng:

 

T hơn ba chục năm tc, nhng ngưi cầm bút chống cộng tìm mọi cách để  bt liên lạc vi quốc nội, hầu gi nhng tin tc liên quan đến sinh hoạt đấu tranh tại hi ngoại v trong nưc vi hy vọng sẽ là chất xúc tác để  làm bùng lên ngn la đối-kng ngay tại quốc nội, và để  họ hiểu rằng mọi nỗ lc cuả họ sẽ được cả thế giới yểm tr một cách tn-tình và mạnh-m. Việc liên lạc gia nhng ngưi chống cộng trong và ngoài nưc ấy đã là bưc đầu dẫn đến v án “H Con Rùa khiến một số văn-hu lâm vào vòng lao lý và nhà văn Dương-hùng-Cưng  đã chết trong tù. Nhắc lại việc này, ngưi viết muốn chng minh rằng việc thông tin tc kia rất k khăn và chúng ta đã phải tr một giá quá cao. Ngưc li, t hơn i năm qua, mng lưới thông tin toàn cầu qua Internet phát triển rt nhanh, vi khả năng vưt qua nhng bc tưng la ngày càng tinh-vi. Chuyện gì xy ra tại VN chỉ mt gi sau cả thế giới đều biết và ngưc li. Internet đã về đến cả các vùng q rất xa thành phố  VN. Nhng bưc tiến cuả khoa học v lãnh vc này là một điều thuận lợi vô cùng cho cuộc đấu tranh hỗ tương gia trong và ngoài nưc.

 

 Nguyễn thị Thanh Phượng 
Câu hỏi đưc đặt ra là: Tại sao t ngày Internet phát triển đến nay, sự đối kng cuả ngưi Việt trong nưc kng gì đưc coi là khi sắc? Phong trào dân oan khiếu kiện, biểu tình bị cưng chế, hầu như bị cưp đoạt đất đai, nhà ca vẫn dậm chân tại chỗ, đó là vấn đề sống còn, liên quan trc tiếp đến quyền lợi thiết thc và đi sống hàng ngày cuả họ? Nhng v cưp đất ngày càng nhiều và xy ra hầu như khp nơi, tại sao nhng cuc biểu tình kng lan rng và tiến hành đồng loạt trên toàn quốc để  tạo tiếng vang và áp lc cần thiết, để  nhà nưc kng thể làm ngơ hoặc giải quyết mt cách vô lý theo kiểu xã đ cho huyện, huyện đổ cho tnh đưc? Qua Internet, ngưi ta hiểu rằng đất đai bị cưp đoạt và đưc bi thưng bằng mt giá r mạt đó đưc các t hp nhà đất, do con của Nguyễn tấn Dũng hoặc do thân nhân của các ông tai to mặt lớn khác đng đầu, đưc bán lại vi giá cao gp nhiều ngàn lần cho các đại gia của chế độ CS? Hàng ngàn câu hỏi v các vấn đề khác đưc đặt ra như việc đàn áp, sách nhiễu sinh hoạt nhắm vào các nhà th, chuà chiền, chiếm đất  của các tôn giáo là nhng vấn đề  rt nhạy cảm, nhưng phản-ng  cuả ngưi dân vẫn chỉ sôi nổi trong mt thi gian ngn rồi ti? Các v mánh mung, tham-nhũng của mọi cấp cầm quyền đưc phanh-phui trên báo chí, trên Internet mỗi ngày t nhiều năm nay khiến mọi ngưi nhìn rõ bộ mặt thật cuả chế độ, nhưng phn ng cuả ngưi dân vẫn như kng gì xảy ra? Người dân trong nưc vô cm hay bị liệt kháng?                        
   việt gian Nguyễn Tấn Dũng     
Cách đây ba chục m, một số ngưi lạc quan cho rng chỉ cần tìm ra s thật để  chng minh rng H chí Minh là tay sai của Đế Quốc CS, lật mặt nạ để cho ngưi dân hiểu đưc con ngưi thật và phá v huyền-thoại v HCM t ít nhất, VC sẽ bị lung lay và khốn đốn VC chỉ da vào thần ng HCM để  tồn ti. Ngày nay, qua nhng tài liệu đưc chng minh rõ ràng trên Internet, bất c ai và bất cứ  lúc o, ngưi ta cũng có thể  truy cập để  hiểu v HCM vi tất cả nhng bằng chng hiển nhiên kng thể chối cãi đưc v q khứ qua từng giai đoạn của y và cuả đảng CSVN vi thành tích làm tay sai cho Đ Tam Quốc Tế  CS, đi  sống nhân trụy lạc, viết lách để  t ca ngi měnh… t nhận là kng tư tưng gì đã Mao-trạch-Đông ng trưc và ng trăm điều khốn nạn khác. Đảng VC thi đại sau HCM bán nưc cho Tầu ngay trong thi bình (hơn 20 năm sau khi bị Tầu Cng tấn công tại vùng biên giới gia hai nưc), nhưng đt, bán biển cho Tầu, hèn vi gic, ác vi dân….và hàng trăm, hàng ngàn nhng việc hèn hạ và phản quốc khác mà ngưi ta vẫn để chúng đè đầu ci cổ? Người dân trong nưc thờ ơ vi ngay chính đi  sống của họ và ơng-lai cuả con, cháu họ t chúng ta tại hải ngoại làm đưc gì để cu họ? H chờ đi gì: Đèn xanh, đèn đỏ cuả các thế lc quốc tế chăng? Cng ta phải thưng xuyên nhắc cho họ hiểu rng sẽ không bao gi việc đó xy ra môi trưng chính tr thế giới kng một nưc nào ng đến quyền li cuả nưc khác; đó là cảnh lớn nuốt bé. Việc lôi kéo đồng minh trong thi chiến tranh lạnh đã chấm dt t 40 năm qua. Thái độ miệng chờ sung, đi ngưi khác dọn cỗ cho mình ăn kng bao gi thể tr thành sự tht. Đợi đám con cháu cu các lãnh t CS như Nguyễn-tấn-Dũng, Trương-tấn-Sang đi  học ngoại quc, thm nhuần tư-tưng  t do t M và các nưc Tây Âu tr v nắm quyền và ban phát t do, dân chủ và nhân quyền cho họ chăng? Muôn đi sẽ kng bao gi chuyện đó. Hãy nhìn xem hai ngưi con trai và con gái cuả Nguyễn tấn Dũng đang nắm nhng đặc quyền và đặc lợi gì? Con cuả bọn cán bộ trong B Chính tr Trung Ương cũng đang chạy đua để bòn rút cuả cải trong mt đất nưc còm-i, cạn-kiệt và trên m i, nưc mt cuả ngưi dân khốn ng trong nưc.

 

Việc đặt  k vọng vào con cháu cuả bọn cầm quyền CS hiện nay sẽ lương-thiện  và nhân đạo hơn ông cha chúng là niềm tin cuả nhng ngưi mắc chng mng du, vì mt con rắn kng thể đẻ  ra nhng con rồng. Một con kng thể sinh ra đưc nhng con chim phưng hoàng. Trong cuộc đấu tranh kng khoan nhưng vi CS, quan điểm này phải bị lên án, s hủy-hoại tinh thần chiến đấu cuả hàng ngũ chúng ta. Con cháu cuả nhng tên du-kích, nhng gã hon lợn đưc đi du học M, Thụy Sĩ nhất đnh sẽ khôn, sẽ tng minh hơn cha chúng, và dĩ nhiên, s thủ đoạn hơn, sẽ tinh khôn hơn, sẽ nhiều thủ thut để bám cht quyền bính hơn cả ông cha cuả chúng. Trong sinh-hoạt đu tranh và chính-tr, nhng tin-tưởng thiếu căn bản lý-luận theo chiều hưng ấy cần phải loại bỏ, bi s làm chúng ta bỏ cuộc để cho k t và con cháu chúng cai-tr hết đi này qua đi kc.

 

T lâu chúng tôi đã nghe một số ngưi ngây t cổ súy cho chiêu bài y, và còn t hi hơn na, ngưi còn chủ trương bất chiến t nhiên thành. Đó, nếu kng phải là cách suy ng cuả nhng ngưi điên t cũng là quan điểm cuả đám tay sai k thù, ru ng chúng ta để quan thầy cuả chúng mc tình thao túng.

 

III.- Kết luận:

 

Qua tất cả các luận điểm đưc phân tích trên, ngưi viết muốn ngưi dân trong nưc hiểu rng sẽ không mt phép l nào xảy ra, sẽ không mt nưc nào x thân cu vt chúng ta, và đng ng rằng các t chc đấu tranh tại hải ngoại khả ng giải phóng VN nếu chúng ta kng ra tay tự cu. Ngưi Việt Hải ngoại sẽ chỉ đóng vai trò yểm-trvà vận-động dư-luận  và áp-lc của cộng đồng thế giới khi toàn dân ng vùng lên t ci trói ./.

 

 

TH -HUY / PARIS.

 

Viết tại CALIFORNIA  04/07/2012 .

 

Ghi chú: (1) Bùi Tín con cuả Bùi-bằng-Đn.

Vũ-thư-Hiên con cuả Vũ-đình-Hunh t cuả HCM.

Thẩm-võ-Hoàng con cuả Thm-hoàng-Tín (France Maçon)Thị Trưng Hà Nội (thi Pháp) và Chủ-tch Quốc-hội (thi VC). TVH đào thoát sang Pp, nhưng sau đó VC cho v con cuả TVH sang Paris để đoàn-t gia đình(!).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét