Việt Nam tang chế


VIỆT NAM TANG CH
    
VIỆT NAM  TANG CHẾ
Bắc thuộc  lần   thứ  TƯ    30 - 4 - 1975
Đất nước ô nhục tận cùng - Con dân nô lệ đau khổ vô vàn
đến                    
Các tài liệu góp nhặt sau đây là chân thực diễn tả một phần nào cảnh khốn khổ của dân VN bị Tàu đô hộ 
MỤC LỤC
A
Nô Lệ Giặc Tàu  
B
Tài Liệu Lịch Sử   
C
Thực Trạng & Nguy Cơ Trung Quốc  
D
Thái Thú Cường Hào Cướp Nhà Đất Của Dân  
E
Thực Trạng Việt Nam Xã Nghĩa Cờ Máu
F
Tội Ác Của Giặc Cờ Máu Đối Với Nhân Dân Việt Nam

A
 NÔ LỆ GIẶC TÀU
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
Ngư dân ta bị lính Trung Quốc bắt giữ
  8
  
 
  9
10
11
12
Cộng sản Hà Nội bán nước cho Trung Cộng  (Chứng tích Ải Nam Quan và cột móc 0)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Xin Quí vị  góp ý, gởi email về:   buinhuhung@hotmail.com

                                
B
 TÀI LIỆU LỊCH SỬ
 
  1
  2
  3
  4
KA7keICAhGs&hl=en&fs=1  HỒ VĂN KỲ THOẠI (HOÀNG SA-TRƯỜNG SA)
  5
  6
 7
 8
9
10
11
12
13

                                
C
 THỰC TRẠNG & NGUY CƠ TRUNG QUỐC
 
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
 9
D
THÁI THÚ CƯỜNG HÀO
 CƯỚP NHÀ ĐẤT CỦA DÂN 
  
 
Những cảnh tục tiểu như thế nầy không bao giờ xảy ra thời VIỆT NAM CỘNG HÒA
  1
Dân chúng phản đối đàn áp và cướp nhà cướp đất
  2
  3
Cướp nhà - cướp đất  (dân oan khiếu kiện 01)       
 
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
Giặc là ai
15
16
17
18
Đơn khiếu nại của dòng Nữ Tu Thánh Phaolô Vĩnh Long
19
20
21
22
Khai trừ đảng hai CSGT “vòi” hối lộ một tỷ đồng  Tép riu bị khai trừ còn bọn đầu nậu ăn cả tỉ đô la thì không bị
23
24
Chùm Khế Ngọt   về VN lập nghiệp
25
26
27
28
29
30
E
 THỰC TRẠNG VIỆT NAM XÃ NGHĨA CỜ MÁU
1
2
3
4
5
6
7
8
   Bi kịch Làng Mai Bát Nhã của Thiền sư Nhất Hạnh
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
F
 TỘI ÁC của GIẶC CỜ MÁU đối với
NHÂN DÂN  VIỆT NAM 
  1
  2
  The Real Story  Việt Nam: Câu Chuyện Thật,    Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 
  3
  Tết Mậu Thân, Phan Văn Tuấn là một thiếu niên ở tuổi 16 bandoc&Itemid
  Mậu Thân 1968 - 1       Mậu Thân 1968 - 2         Vết thương thế kỷ  thơ Ngô minh Hằng  
  Hue Mass Murder                             Hue Massacre Tet 1968
   4
   5
  Trại_Kiên_Giam                                
   6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
                               
  NHẬN ĐỊNH:   Các tài liệu trên đây là một số trong hàng ngàn tang chứng của sự hà hiếp dân chúng nghèo khó. Đàn áp, cướp của, chà đạp dân chúng khố rách áo ôm là một thảm trạng cực kỳ tục tiểu, côn đồ, là hành động tục tiểu của bọn công an tục tiểu, thực thi chính sách tục tiểu của chế độ tục tiểu.
Mặc dù bị bưng bít bởi một lực lương công an tục tiểu, vô cùng hùng hậu, nhưng chỉ có số ít hình ảnh được lọt ra ngoài cũng đủ cho chúng ta thấy cái chính thể tục tiểu Giặc Cờ Máu như thế nào.
Thời Việt Nam Cộng Hòa, với truyền thông tự do hòan tòan, có cả trăm ký giả ngoại quốc cùng khắp từ Quảng Trị cho đến Cà Mau mà không hề thấy có hình ảnh nào đàn áp nhân dân. Thời Tổng thống Diệm nhà nhà tương trợ, chén chú chén anh, gia đình làng xã vui vầy. Thấy cảnh sát, thấy lính Quốc Gia là thấy niềm tin an cư lạc nghiệp, thấy bảo đảm tin tưởng vì không sợ Việt Cộng khủng bố.
Cho nên các thảm trạng tục tiểu ngày nay là sự lộ diện của chủ trương căn bản tục tiểu của Chế độ TỤC TIỂU, chế độ nầy thóat thai từ các thành phần chuyên chính vô sản tức là thuộc thành phần ăn mày, trộm cướp du đãng, từ sự triển khai mưu lược tục tiểu phao vu tuyên truyền đen tục tiểu, từ chủ mưu tranh đấu giai cấp. ăn gian nói đối tục tiểu để chiến thắng một cách tụ tiểu..
Với bản năng tục tiểu,  với sự chỉ đạo tục tiểu, với sự ứng xử tục tiểu, với sự quan hệ tục tiểu, với sự trao đổi tục tiểu, với sự triển khai tục tiểu, tất cả là tiêu biểu của CHẾ ĐỘ tục tiểu.
 
 
LỜI THẤT THANH GỞI ĐỒNG BÀO NƯỚC VIỆT  
( Thân mến gởi Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam, mọi lứa tuổi tại quê nhà-
Riêng là lời tâm tình đau thương gởi các đảng viên tiến bộ đã và đang xót xa cho hiện tại, tương lai dân tộc)
Tàu chiếm biển, Nam Quan và Bản Giốc Chiếm Trường Sa và chiếm cả Hoàng Sa Đúng ! Tàu gian tham nhưng ai mời mọc ? Ai đã bán đi lãnh thổ, sơn hà ??? Ai đã cắt giang san mà đổi lấy Súng đạn, xe tăng, đại bác của Tàu ? Để bắn dân mình, thịt xương nát bấy ... Rồi vỗ tay cười "đại thắng" mừng nhau ??? Ai đã thấy dân nước mình đánh cá Trên biển mình mà Tàu cộng giết đi Lại làm ngơ, dù máu loang biển cả Không nhục, không đau, chẳng dám nói gì ??? Ai đã chia đôi dòng sông Bến Hải Để Bắc - Nam hờn tuỉ đứng nhìn nhau ... Hỏi Tết Mậu Thân, ai gây oan trái Để vạn linh hồn nức nở thương đau ??? Tổ quốc Việt Nam, ai gây máu lửa Vùng, từng vùng, ai bắn giết lương dân ? Để bên đường, mẹ nằm, thân xác rữa Và con thơ nhay vú mẹ lịm dần ....
Ai đã đêm về đắp mô, ám sát Hỏa tiễn nhắm vào buổi chợ đang đông ? Trường học, nhà thương vì ai tan nát ? Ai đã nghiến tan máu thịt Lạc Hồng ??? Bình Giả, Khe Sanh, Pleiku, Đồng Tháp An Lộc, Hạ Lào, ai tấn công ai ? Ai cướp miền Nam ??? Nhân Quyền ai đạp ??? Xương máu Rồng Tiên ai phí , ai hoài ??/ Chính là đảng! Dùng đạn Tàu, đảng giết Dân Việt Nam, bao triệu chết căm hờn ... Nhưng đảng vẫn gian ngoa lời "đoàn kết!" Nửa thế kỷ rồi, miệng lưỡi đảng trơn ... Không thể nữa ! Hỡi toàn dân nước Việt ! Hỡi Công an, Quân đội, đứng lên nào !!! Sống thật lòng mình, sống cho oanh liệt Khôi phục giang sơn, giải cứu đồng bào !!! Đảng còn đó, dân ta còn thống khổ Còn cơ nguy đảng bán trọn sơn hà !!! Vì chính nghĩa, xin diệt trừ cộng đỏ Kẻo một ngày Bắc thuộc chẳng còn xa !!!
Ngô Minh Hằng
Để cứu dân cứu nước Chúng ta phải thực hiện:
Nguồn: Xem tại đây...  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét