Nghi Án Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ


LỜI NÓI ĐẦU:      Tài liệu nghiên cứu về Nghi Án của Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ dựa trên những bằng cớ mà không ai phản bác được: Đó là những hình ảnh của ông Kỳ trước 1975 và những ảnh của tên Kỳ giả mạo do CIA tạo ra bằng phẩu thuật chỉnh hình khi họ chọn được một người na ná với Tướng Kỳ.
  Xin mời Quí vị đọc các phần C, D, E dưới đây

Nhất định tôi phải khiến cho CIA phải tâm phục khẩu phục bằng những bằng cớ không thể chối cãi, thì cái cơ quan CIA lươn lẹo đểu cán du côn ngu dốt vô cùng tận nầy mới bị đánh gục, phải tâm phục, khẩu phục để phải chừa cái thói đểu cán khát máu du côn đê tiện cố hữu của nó.

 
Quí vị tìm thấy trong hồ sơ của NGHI ÁN nầy:
Từ chứng tích gian trá của nhân viên CIA là Frank Snepp đến các công tác của tên Kỳ giả mạo vinh danh Việt Cộng và mạ lỵ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa để khỏa lấp tội ác của CIA đã bán Miền Nam cho Cộng sản. Đây là một tấn tuồng man rợ, dơ nhớp, bất nhân, bất nghĩa, bất tín, bất trí vô luân.
 
Kính thưa Quí vị!
Với tài liệu sưu tra nầy tôi trả lại Danh dự và Công đạo cho Thiếu tướng NGUYỄN CAO KỲ.
Tôi mong rằng linh hồn ông ngậm cười nơi chín suối.
Tôi mong rằng thế giới không còn nhìn QL VNCH qua hình ảnh tên du côn Kỳ giả mạo
Tôi mong rằng thế hệ trẻ của VN không còn nhìn QL VNCH qua những lời vu cáo của tên du côn Kỳ giả mạo
Tôi mong rằng các bạn của Tướng Kỳ luôn luôn giữ mãi trong lòng hình ảnh hào hùng của vị Tướng đã công khai đối đầu với lũ du côn Kissinger-Bunker kể từ Hòa đàm Paris 1969-1973.
 
Hoa Kỳ và Do Thái cùng những nước Cờ Máu man rợ, trước sau gì, cũng sẽ phải trả quả báo.
Trân trọng,
Bùi Như Hùng
Canada 514 996 4376


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét