Hãy hành Động cho việc phục dựng quốc gia VNCH

Theo một số thăm dò cá nhân và thông qua các bài viết liên quan đến PHỤC DỰNG VIỆT NAM CỘNG HÒA, Lamvietblog đã làm sáng tỏ một số vấn đề là phe cộng sản nhóm 72 không chấp nhận phục dựng lại VNCH, mà họ chỉ muốn đi theo Trương Tấn Sang sửa sai cho đảng cộng sản Việt Nam. Vì họ là cộng sản.!!! Họ đã dùng đông đảo lực lượng cộng sản của họ để phản đối phục dựng VNCH thực thi Dân Chủ và Nhân Quyền, và ra sức bảo vệ công hàm bán nước Phạm Văn Đồng.!

Quý đồng bào và kiều bào có thể độc lập kiểm chứng về nhóm 72 và PTCĐVN thông qua các thư kiến nghị của nhóm 72, họ chỉ khẳng định không phản đảng cộng sản mà chỉ muốn sửa sai cho đảng cộng sản, thông qua trưởng phái đoàn của họ là Nguyễn Đình Lộc đã nói trên BBC ngày 5-2-2013 là họ chỉ theo Marx thôi, họ chỉ đòi hỏi thêm một số vấn đề tự do mà hoàn toàn không là Nhân Quyền, đồng thời cái khái niệm Dân Chủ của họ cũng rất mơ hồ (kiểu Dân Chủ của Hồ Chí Minh  và của cộng sản gần 90 năm nay).! Ngay cả trong hiến pháp 72 họ vẫn còn tôn thờ Hồ Chí Minh là sử dụng lại bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh. Ngay cả quy tắc hoạt động của PTCĐVN cũng chỉ nói lên vấn đề muốn sửa sai cho đảng cộng sản Việt Nam. Tất cả những thông tin trên quý đồng bào và kiều bào có thể tự kiểm chứng mà Lamvietblog không cần phải đưa ra dẫn chứng, vì đây là những thông tin đã công khai và không bí mật.!!

Ai còn theo Hồ Chí Minh (HCM) là trong tương lai sẽ đào Hố Chôn Mình (HCM).!!!

.

Nhân bài viết này, Lamvietblog kêu gọi người VNCH hãy hành động ngay hôm nay khi thời cơ đã điểm.!

Lamvietblog kêu gọi người VNCH trong nước, những người yêu Dân Chủ và Nhân Quyền cũng như kiều bào trên toàn cầu, nhất là kiều bào thông qua các hội đoàn sinh hoạt cộng đồng của mình hãy tiến hành bầu cử trong Dân Chủ và minh bạch để chọn ra tối thiểu mỗi hội đoàn là 5 người đứng đầu, gồm có một trưởng cộng đồng và 4 phó trưởng cộng đồng.

Việc làm này nhằm mục đích: Chuẩn bị cho việc PHỤC DỰNG QUỐC GIA theo mô hình dân chủ toàn cầu.! Cung cấp nhân sự cho việc điều hành Quốc Gia.!

.

Quốc Gia theo mô hình Dân Chủ toàn cầu là gì.?
“Là một quốc gia của một dân tộc bất kỳ khi người của dân tộc đó vì nhiều lý do chính trị đã li tán trên toàn cầu, họ có chung một chí hướng muốn xây dựng một quốc gia hiện hữu ĐỘC LẬP – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN tại cố hương nơi họ đã bị li tán, họ sẽ được quốc tế công nhận dựa trên tinh thần Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị.!” – Lamvietblog.

.

Như thông điệp Dân Chủ Toàn Cầu, và kiều bào Việt Nam hiện nay có mặt trên khắp thế giới, mỗi nơi chúng ta đều có một nhóm sinh hoạt cộng đồng, chính vì thế tại mỗi nơi ấy chúng ta hãy tiến hành bầu cử Dân Chủ để bầu chọn ra những đại biểu cho cộng đồng, hay còn được gọi là HẠ NGHỊ VIÊN. Tương tự như thế trong quốc nội chúng ta cũng hãy liên kết lại tạo thành một nhóm sinh hoạt cộng đồng dựa trên tinh thần Dân Chủ và Nhân Quyền để bầu ra các đại biểu sẽ trở thành HẠ NGHỊ VIÊN quốc nội.

Các HẠ NGHỊ VIÊN của địa phương (Quận/Huyện/Địa Hạt/Thành Phố) của một TỈNH/BANG sẽ nhóm họp để bầu chọn tối đa 2 THƯỢNG NGHỊ VIÊN (riêng quốc nội chọn ra 4 Thượng Nghị Viên phòng ngừa cộng sản quốc nội đàn áp).

Từ những Nghị Viên toàn cầu này, kiều bào sẽ thành lập nên một chính phủ Việt Nam Cộng Hòa điện tử.!

Thông qua chính phủ VNCH điện tử, chúng ta sẽ nhóm họp các NGHỊ VIÊN (bao gồm cả Hạ – Thượng Nghị Viên) trực tuyến để tiến hành một ĐẠI HỘI LẬP HIẾN. Lập ra bản hiến pháp mới cho VNCH, có thể dựa trên nền bản hiến pháp VNCH cũ, nhưng được cải tiến và sửa đổi trên tinh thần không đưa quá nhều những quy tắc luật chi tiết vào Hiến Pháp, mà chỉ xây dựng những quy tắc luật cơ bản, có thể tùy biến mở rộng và trao quyền cho Quốc Hội, nhằm tránh tình trạng phải sửa hiến pháp nhiều lần trong tương lai…. Tham khảo bản soạn thảo của Lamvietblog: Hiến Pháp Tứ Quyền Phân Lập.

.

Dựa trên tinh thần tôn trọng tuyệt đối quy tắc Dân Chủ (đa số và quyền của thiểu số) và Nhân Quyền, Lamvietblog kêu gọi mỗi cộng đồng địa phương hãy nhóm họp và tự đưa ra một bản dự thảo hiến pháp và các luật về kinh tế, dân sự, hình sự,..v.v…. (gọi tắt là Hiến Pháp và các luật chi tiết)

Sau đó, mỗi cộng đồng địa phương (Quận/Huyện/Địa Hạt/Thành Phố) hãy tiến hành nhóm họp với những cộng đồng địa phương khác của nội Tỉnh/Bang, để biểu quyết thống nhất Hiến Pháp, và các luật chi tiết của Tỉnh/Bang. Sau đó tiến hành tiếp cuộc họp biểu quyết thống nhất HIẾN PHÁP và Các Luật Chi Tiết của một quốc gia mà cộng đồng Việt Kiều đang sinh sống tại quốc gia đó.

Từ đó, đại biểu của các Tỉnh/Bang trên toàn cầu nhóm họp thông qua Đại Hội Lập Hiến Điện Tử trực tuyến để bàn thảo, và đi đến thống nhất một văn bản HIẾN PHÁP và CÁC LUẬT CHI TIẾT cho QUỐC GIA VNCH.!

Sau khi có Quốc Hội và Hiến Pháp, Quốc Gia VNCH Toàn Cầu sẽ tiến hành tranh cử Tổng Thống/Thủ Tướng (theo thể chế mà Quốc Hội lập ra) và lập ra các bộ ngành cơ bản để tiến đến thành lập một CHÍNH PHỦ VNCH ĐIỆN TỬ. Từ đây Tổng Thống/Thủ Tướng và các bộ liên quan có trách nhiệm đàm phán với cộng đồng Quốc Tế công nhận chính phủ VNCH, đồng thời vận động tài chính phục vụ xây dựng Quốc Gia, và vận động cộng đồng Quốc Tế hổ trợ trong tranh chấp chủ quyền biển Đông Việt Nam.

Liên kết với các Quốc Gia như Philippines, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia, New Zeland,…v.v…. Để tiến hành khởi kiện Trung Quốc và kiện cả CHXHCN VN ra trước tòa án Quốc Tế để giành lại chủ quyền của VNCH tại biển Đông Việt Nam.

Tiến hành di dân về biển Đông sinh sống trên các đảo của Hoàng Sa và Trường Sa, tiến hành xây dựng các cơ sở dân sự và khai thác kinh tế - du lịch - tài nguyên, xây dựng phúc lợi đời sống xã hội và quân đội bảo vệ quốc gia.! Lam Việt sẵn sàng là công dân VNCH trong tốp đầu tiên trở về biển Đông để lập Quốc (Lam Việt không tham làm lãnh đạo và cũng không cần danh vọng).!

Dần dần mở rộng VNCH vào nội địa, thực thi Dân Chủ và Nhân Quyền trong quốc nội tiến đến thống nhất toàn vẹn Quốc Gia.!

.

Hãy hành động càng sớm càng tốt thưa đồng bào và kiều bào, để chúng ta tranh thủ sự bảo trợ của cộng đồng Quốc Tế trong vấn đề giải quyết tranh chấp biển Đông Việt Nam với Trung Quốc.

Philippines đang tiến hành kiện Trung Quốc ra trước tòa án Quốc Tế, thế nên chúng ta hãy sớm hình thành một chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Điện Tử, để cùng với các quốc gia Đông Nam Á tiến hành kiện Trung Quốc, Đài Loan và cả CHXHCN Việt Nam ra trước tòa án Quốc Tế để giành lại chủ quyền và tái phục dựng Quốc Gia VNCH, thực thi Dân Chủ và Nhân Quyền bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Dân Tộc.!!!

Lamvietblog không tin tưởng cộng sản Việt Nam sẽ bảo vệ và đánh đuổi Trung Quốc và Đài Loan ra khỏi Hoàng Sa - Trường Sa của Dân Tộc Việt Nam ngay khi cả đưa ra giải quyết tranh chấp đa phương Quốc Tế, thế nên chúng ta cần phải hành động ngay để phục dựng VNCH và tranh thủ giải quyết tranh chấp Quốc Tế về biển Đông Việt Nam để phục quốc thực thi Dân Chủ và Nhân Quyền.!

Kỷ niệm 30 tháng 4 VNCH giải phóng dân trí toàn miền Bắc VNDCCH.!!!

http://lamvietblog.wordpress.com/2013/04/29/hanh-dong-cho-viec-phuc-dung-quoc-gia-vnch/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét