Anh là ai? - Việt KhangAnh là ai?
Xin hỏi anh là ai
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai
Sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này
Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay?
Xin hỏi anh ở đâu
Ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm?
Xin hỏi anh ở đâu
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?
Dân tộc anh ở đâu
Sao đan tâm làm tay sai cho Tàu
Để ngàn năm ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào?
Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối
Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau con cháu tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới này không còn Việt Nam”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét