Thủ phạm vẫn là tập đoàn VGCS tiếm quyền ở VN

Bài 9
Thủ phạm vẫn là tập đoàn VGCS tiếm quyền ở VN
(Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh) 
(Tác giả: Việt Thường)
--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét