Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 

Hồ Chí Minh - hình chụp lúc chập chững bước vào

con đường làm Việt gian cho đế quốc Liên Xô.
Văn Kiện Đảng Tòan Tập bạch hóa và  hệ thống hóa đỉnh cao
Việt gian của đảng cộng sản
Buổi hội luận về Việt gian số một Hồ Chí Minh trên Diễn Đàn Thời Sự Paltalk đề cập đến những tư liệu được rút ta từ Văn Kiện Đảng Tòan Tập.
Mời nghe toàn bộ các buỗi hội luận với diễn giả Tường thắng xung quanh VĂN KIỆN ĐẢNG TOÀN TẬP. Diễn giả Tường Thắng hội luận với chủ đề HCM TÊN VG SỐ 1.  
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.Phần 6
Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 


Trong buổi hội luận phần thứ 6 về bản chất Việt gian của Hồ Chí Minh trên Diễn Đàn Thời Sự Việt Nam Paltalk, đại hội cộng sản lần thứ 7 được duyệt qua. Đây là đại hội cuối cùng của Quốc Tế Cộng Sản trước khi nó bị Stalin giải tán. 
Chủ trương và quyết định của đại hội này như thế nào và quyết định của nó đã bao trùm lên tất cả các đảng cộng sản tay sai ra sao? Tại sao cách mạng phương Đông bị nhận chìm trong đại hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ 7. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.Phần 7
Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 

Phần 7 của buổi hội luận về Việt gian số một Hồ Chí Minh trên Diễn Đàn Thời Sự Paltalk đề cập đến những tư liệu được rút ta từ Văn Kiện Đảng Tòan Tập. Những tư liệu được rút ra nằm chứng minh bản chất Việt gian của đảng cộng sản Việt Nam khi chấp hành và thi hành tất cả các kế họach và nghị quyết của đại hội 7 Quốc Tế Cộng Sản. Chủ trương của đại hội 7 Quốc Tế Cộng Sản là gì?  Những tài liệu nào chứng minh được bản chất tay sai của đảng cộng sản Việt Nam. Có phải Hồ Chí Minh là người thành lập đảng cộng sản? Nghị quyết thành lập đảng cộng sản Đông Dương được rút ra từ Văn Kiện Đảng Tòan Tập sẽ chứng minh ai là cha đẽ đảng cộng sản Đông Dương. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận phần 7.
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.Phần 8

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 

Trong cái gọi là học tập đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh cho đến 2010, tất cả các công nhân viên nhà nước Việt gian cộng sản  bị bắt buộc phải làm một bản thu họach về tư tưởng và đạo đức của HCM hàng năm, và bản thu họach này sẽ xung vào trong hồ sơ cá nhân!!!

Và cũng nhằm bổ xung thêm vào hồ sơ  đạo đức Việt gian của Hồ Chí Minh, chúng tôi xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận về Hồ Chí Minh lần thứ 8 trên Diễn Đàn Thời Sự Việt Nam Paltalk. Trong lần hội luận này, tài liệu được trích ra từ Văn Kiện Đảng Tòan Tập - tập số 5 - để chứng minh bản chất Việt gian của đảng cộng sản Việt Nam , đã tuân thủ theo tất cả các kế họach cũng như đường lối của Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ 6. Tài liệu trích ra gồm có bài tham luận của Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đọc tại đại hội 7  QTCS - và đặt biệt nhất là bản kiến nghị của Đảng Cộng Sản Đông Dương xin Quốc Tế Cộng Sản trợ cấp số tiền là $500 Mỹ Kim hàng tháng (năm 1937) và $5000 để in ấn tài liều (năm 1937)!

Tại sao Lê Hồng Phong không được đảng cộng sản Việt gian công nhận là tổng bí thư đảng cho mãi  đến năm 2000?- Tức là 58 năm sau ngày Lê Hồng Phong chết tại Côn Đảo? Tại sao xứ ủy Bắc Kỳ bỏ rơi Xứ Ủy Nam Kỳ?  Phải chăng xứ ủy Nam Kỳ đã đi chệch hướng? Xin mời quý bạn đọc bổ xung tiếp tục hồ sơ Việt gian của Hồ Chí Minh.
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.
Phần 9

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 

Chưa lúc nào mà bản chất tay sai của các đảng cộng sản chư hầu Liên Xô lại hiện rõ nhất trong thời điểm trước thế chiến thứ 2, và sau đại hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ 7. Tại sao cách mạng phương Đông bị nhận chìm trong đại hội QTCS lần 7? Nhiều tư liệu được tìm thấy trong Văn Kiện Đảng Tòan Tập cho thấy đảng cộng sản Việt gian đã được Quốc Tế Cộng Sản cung cấp tiền để họat động và bành trướng chủ nghĩa cộng sản ra tòan vùng Đông Nam Á. Hiệp ước bất tương sâm giữa Hitler và Stalin mang một ý nghĩa gì? Tại sao Stalin làm cuộc đại thanh trường sau đại hội QTCS lần 7?  Tại sao Stalin giải tán và tiêu diệt tòan bộ đảng cộng sản Ba Lan trước hiệp ước Hitler-Stalin? Bản chất đế quốc của Liên Xô hiện ra trong hiệp ước Hitler-Stalin ra sao? Tại sao hiệp ước Hitler-Stalin là hồi chuông báo tử cho Quốc Tế Cộng Sản và đưa đến việc Việt gian Hồ Chí Minh bị mất việc! Dưới con mắt của Stalin, Việt gian Hồ Chí Minh có kí lô gì không?  Hay sự liên hệ đó là sự liên hệ giữa chủ và tớ, giữa quan thầy và Việt gian? Xin mời quý bạn đọc theo dõi phần hội luận lần thứ 9 trên Diễn Đàn Thời Sự Việt Nam Paltalk.
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.
Phần 10

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 

Ông Bùi Tín - cưu đại tá quân đội nhân dân cộng sản Việt gian nói gì về Hồ Chí Minh trong ngày 19/5 khi ông trả lời phỏng vấn trên đài RFA và báo điện tử Đàn Chim Việt? Cái nhìn đó nếu phê phán từ lập trường dân tộc thì đúng hay sai?
Phần 10 nói về bản chất tay sai của các đảng cộng sản chư hầu của Liên Xô trước và sau hiệp ước Hitler-Stalin. Phần 10 cũng nói về lý do tại sao Stalin giải tán Quốc Tế Cộng Sản.
Tại sao Hồ Chí Minh nhìn thấy vô sản nước mẹ lúc nào cũng muốn bóc lột vô sản thuộc địa ngay từ năm 1923 mà sao vẫn cứ đâm đầu đi theo vô sản Pháp Quốc? Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận phần 10 trên Diễn Đàn Thời Sự Paltalk
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.

Phần 11

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 

Nguyên nhân chính Stalin giải thể Quốc Tế Cộng Sản là gì? Hồ Chí Minh đi Liên Xô với mục tiêu gì? Bản chất Việt gian của Hồ thể hiện vào lúc nào - từ lúc qua Liên Xô hay là đã biểu hiện ngay khi còn ở Pháp? Hồ có được tài trợ đi qua Liên Xô hay không, hay nhịn đói để tìm đường cứu nước? Đến Nga, Hồ cư ngụ ở đâu? Sợi chỉ đỏ xuyên suốt nối liền bản chất Việt Gian của Hồ cùng với Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng và Tố Hữu ở điểm nào? Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận trên Diễn Đàn VietnamExodus Paltalk
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.
Phần 12

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 

Hồ Chí Minh đến Nga tháng 06/1923. Mục tiêu của chuyến đi này là gì? Tại sao lại có cái gọi là hội nghị Quốc Tế Công Nông? Ý niệm "liên minh công nông" có phải do Hồ thai nghén ra? Nếu không phải là Hồ thì ai là cha đẽ của cái gọi là "liên minh công nông"? Khi đến Nga Hồ đã cư ngụ nơi nào? Số tiền Hồ đề nghị Quốc Tế Cộng Sản cung cấp cho Hồ hàng tháng để hoạt động tại Trung Quốc là bao nhiêu (năm 1924)? Xin mời quý bạn đọc theo dõi phần hội luận về tên Việt gian số một của lịch sử Việt Nam: Hồ Chí Minh - trên diễn đàn VietnamExodus Paltalk
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.Phần 13

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 


Hồ Chí Minh đến Quảng Châu trong trường hợp nào? HCM đến Quảng Châu dưới ngụy tích nào? và mục tiêu chính của HCM đến Quảng Châu để làm gì? HCM gặp cụ Phan Bội Châu ở đâu? và lưu lại nhà cụ bao nhiêu ngày? Làm thế nào HCM quen biết cụ Phan Bội Châu? HCM xâm nhập nhóm Tâm Tâm Xã như thế nào? Tại sao HCM không chiếm lĩnh được tòan bộ nhóm Tâm Tâm Xã? Phải chăng vì nhu cầu chiếm đọat nhóm Tâm Tâm Xã mà cụ Phan Bội Châu bị đem bán cho Pháp? Ai trong nhóm Tâm Tâm Xã chống lại con đường cộng sản? Tài liệu nào nói về việc HCM đem cụ Phan Bội Châu đem bán? 
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.
Phần 14
Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 

Những họat động tình báo cũng như thiết lập các cơ sở cộng sản tại Trung Quốc gồm những họat động nào.  Tờ Thanh Niên - cơ quan ngôn luận chính thức của Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội (tiền thân của đảng cộng sản Việt gian) chủ trương thế nào? TNCMCMDCH ra bao nhiêu số báo? Nguyễn Thế Truyền - ông là ai?  Sự khác biệt giữa một tên Việt gian như Hồ Chí Minh và Mustafa của Thổ Nhỉ Kỳ ở điểm nào? Xin mời quý bạn đọc theo dõi phần hội luận thứ 14 về tên Việt gian Hồ Chí Minh - tên Việt gian có một không hai trong lịch sử Việt Nam
Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.

Phần 15
Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam 

Hạt nhân đầu tiên của đảng cộng sản Việt gian được thành lập theo quyết định của bao nhiêu ủy ban trong Quốc Tế Cộng Sản? Sau khi bị Tưởng Giới Thạch tảo thanh tại Trung Quốc, bầu đòan Borondine chạy về Liên Xô, còn Hồ Chí Minh chạy đi đâu? Chạy về Việt Nam để hy sinh tìm đường cứu nước hay chạy đi đâu? 
Bản chất tay sai và Việt gian của Hồ sẽ hiện rõ hơn trong giai đọan Hồ được Quốc Tế Cộng Sản phái đi công tác tại Đức, Pháp và Bỉ - bản chất đó hiện rõ hơn như thế nào? Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận về Việt gian Hồ Chí Minh - tên Việt gian có một không hai trong lịch sử Việt Nam.

 Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét